Έκδοση και δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα ΔΕ Φυλάκων/Νυκτοφυλάκων (ημερήσιοι), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 27η Δεκεμβρίου 2021.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files//MOYSEIO_AKROP_66_ATOMA.pdf

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη 1Γ/2021 του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά την κάλυψη 822 μόνιμων θέσεων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στην ΑΑΔΕ.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

Στην "τελική ευθεία" μπαίνει η υλοποίηση του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, οκτάμηνης διάρκειας για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών κ.α., σε συνέχεια της υπογραφής της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Παιδείας, Εργασίας, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας, Εσωτερικών και του υφυπουργού Ανάπτυξης.

Από την Τετάρτη,17 Νοεμβρίου, θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την Προκήρυξη του Δήμου Πειραιά, πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 58/«11.11.2021», ημερομηνία κυκλοφορίας 12.11.2021) η νέα Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, με αριθμ. 9K/2021, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 416 θέσεων ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης για την στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το αρ.28 του ν.4765/2021.

Νέο πρόγραμμα για 4.000 ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω με επιδότηση μισθού ως 75% και μισθό 933 ευρώ το μήνα για 12 μήνες αναμένεται να προκηρύξει ο ΟΑΕΔ εντός του Νοεμβρίου.

Περισσότερα Άρθρα...