Ενα σπάνιο αρχειο Ελληνικου ενδιαφεροντος

Πολιτισμός
Tools

Το τηλεγράφημα με το οποίο ανακοινώθηκε στον Γιώργο Σεφέρη η βράβευσή του, 24 Οκτωβρίου 1963.

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αρχείο Γιώργου Σεφέρη