Προκήρυξη 1.649 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού

Εργασιακά
Tools

Mεγάλη Προκήρυξη και πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά χιλίων εξακοσίων σαράντα εννέα (1.649) ατόμων για την κάλυψη αναγκών σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Οι θέσεις, οι ειδικότητες ανά Υπηρεσία στην Προκήρυξη - Ανακοίνωση στα Επισυναπτόμενα αρχεία.

Διάρκεια απασχόλησης, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/ apaskholese-sto-demosio-tomea/aiteseis-proslepsesprosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai-athletismou

Το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ: https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files//1649_theseis.pdf

epoli