Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημίων: Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για τις 400 θέσεις

Εργασιακά
Tools

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού για την πρόσληψη ειδικών φρουρών που θα συγκροτήσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ).

Η προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στη Διαφάνεια αναφέρει ότι θα προσληφθούν 400 ειδικοί φρουροί, με δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον 600 από λίστα επιλαχόντων, αν υπάρξει ανάγκη εντός 9 μηνών από τις πρώτες προσλήψεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Λυκείου, ή άλλης ισότιμης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού, που δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους, έχουν άρτια υγεία και σωματική διάπλαση, δεν φέρουν τατουάζ, έχουν σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αστυνομικού έργου, έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70μ. κ.α.

Αναλυτικά τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η μοριοδότηση των υποψηφίων για πρόσληψη που θα συγκροτήσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων αναφέρονται στην προκήρυξη:

Ολόκληρη η προκήρυξη για τις ΟΠΠΙ

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας έως τις 30 Ιουνίου στις 15:00.

Για τη δημιουργία των Ομάδων Προστασίας των Πανεπιστημίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβούλιου ότι «αποτέλεσε μία κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης, η οποία θα γίνει πράξη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση»