Προσωπικό πολλών ειδικοτήτων ζητά η ΔΕΗ - Από αύριο Παρασκευή (16/4) οι αιτήσεις - Η Προκήρυξη

Εργασιακά
Tools

Προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, όπως παρουσιάζει το epoli.gr με τις αιτήσεις να ξεκινούν από αύριο, Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα,

ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο
ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο
ΠΕ Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο
ΤΕ Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός: 8 μήνες, 1 άτομο
ΤΕ Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Αυτοματισμού: 8 μήνες, 1 άτομο
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Ανεμοστροβίλων: 8 μήνες, 9 άτομα
ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών: 8 μήνες, 1 άτομο
ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού: : 8 μήνες, 5 άτομα
ΥΕ Εργάτες: 8 μήνες, 4 άτομα
Αιτήσεις έως και 25/04/2021.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files/pdf/pdf_2020/DEH_LAVRIOU_24_ATOMA__1_.pdf