syntaxeis
Ποσά που κυµαίνονται από 660 έως 7.000 ευρώ διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικάτου 10µήνου που µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και στην ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.

Τα αναδρομικά συντάξεων αφορούν έξι κατηγορίες δικαιούχων, με επιστροφές παράνομων μειώσεων σε παλιούς συνταξιούχους όλων των Ταμείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα αναμένεται να εγκριθούν και να μπουν στους λογαριασμούς μέσα στους επόμενους δύο μήνες. 

Σύµφωνα µε συγκλίνουσες νοµικές απόψεις, πρόκειται για την πλέον «ακάλυπτη» περίοδο, εντός της οποίας εντοπίζεται έδαφος για όψιµες αξιώσεις. Εφόσον τα αναδροµικά «απλωθούν» µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2018, δηλαδή σε 42 µήνες, τότε οι διεκδικήσεις φτάνουν έως και τα 27.000 ευρώ για συνταξιούχους µε µία κύρια και µία επικουρική.

Οι διεκδικήσεις κατά περιπτώσεις µπορούν να ξεπεράσουν και αυτό το ποσό, αν ο συνταξιούχος λαµβάνει περισσότερες από δύο συντάξεις, όπως για παράδειγµα γιατροί του ΕΣΥ, µηχανικοί του ∆ηµοσίου, χήρες ή χήροι που λαµβάνουν περισσότερες από τέσσερις συντάξεις κ.α. 

Τα ελάχιστα ποσά προκύπτουν για τους συνταξιούχους ΟΓΑ που έχασαν µόνο τα δώρα, τα οποία για την κατώτατη σύνταξη των 330 ευρώ ήταν 660 ευρώ τον χρόνο, καθώς οι αγρότες λάµβαναν µέχρι το 2012 τα πλήρη δώρα.

Υπάρχουν βέβαια και ορισµένες ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων που διεκδικούν ακόµη λιγότερα και είναι όσοι ήταν κάτω των 60 ετών -άρα είχαν χάσει τα δώρα από το 2010- και είχαν ελάχιστη περικοπή, π.χ. 15 ευρώ τον µήνα, στην κύρια σύνταξή τους. Αντίστοιχα, τα µεγαλύτερα ποσά προκύπτουν για συνταξιούχους µε υψηλές συντάξεις ή περισσότερες από δύο συντάξεις.

∆ικαστικές αποφάσεις που έχουν δηµοσιευτεί από Πρωτοδικεία και Εφετεία ενοποιούν τον χρόνο πριν και µετά τον νόµο Κατρούγκαλου, µε το σκεπτικό πως µέχρι και την πρεµιέρα του επανυπολογισµού τον Ιανουάριο του 2019 οι αντισυνταγµατικές µειώσεις των νόµων 4051 και 4093 του 2012 συνέχιζαν να επιβάλλονται στις κύριες συντάξεις. Στον νόµο Κατρούγκαλου έχουν ενσωµατωθεί ρήτρες που επιχειρούν να καλύψουν νοµικά το διάστηµα 2016- 2018 και µένουν να κριθούν από τα ανώτατα δικαστήρια.

Πάγια θέση του υπουργείου Εργασίας είναι πως για την περίοδο µετά τον Μάιο του 2016 η κυβέρνηση συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ΣτΕ µέσα από τον νόµο Κατρούγκαλου. Για να υπολογίσει κανείς το συνολικό ποσό που διεκδικεί για το επίµαχο 10µηνο, πρέπει να ανατρέξει στα µηνιαία εκκαθαριστικά πληρωµών των κύριων και επικουρικών συντάξεών του, όπου αναγράφονται οι µειώσεις των νόµων 4051 και 4093.

Προσοχή, ο επανυπολογισµός των επικουρικών έγινε ήδη από το καλοκαίρι του 2016, οπότε οι όποιες νοµικές διεκδικήσεις σταµατούν εκεί. εφόσον η διαδικασία του επανυπολογισµού και των περικοπών κριθεί συνταγµατική από το ΣτΕ.

Σηµειώνεται πως το ΕΤΕΑΕΠ έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονική υπηρεσία µε ενηµερωτικά σηµειώµατα για την ανάλυση της αναπροσαρµογής της επικουρικής σύνταξης που έγινε το καλοκαίρι του 2016 καθώς και συγκεντρωτικούς πίνακες µε όλες τις µνηµονιακές κρατήσεις (συνταγµατικές και αντισυνταγµατικές).

Το «Εθνος της Κυριακής» ετοίµασε έναν πλήρη οδηγό µε πίνακες και παραδείγµατα για τα ποσά που διεκδικούν όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, προσεγγίζοντας τις διεκδικήσεις σε µηνιαία βάση. Οι διεκδικήσεις κινούνται σε δύο ταχύτητες.

Τη διαχωριστική γραµµή θέτει το συνταξιοδοτικό εισόδηµα, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί το 2012 πριν από τις περικοπές σε δώρα και συντάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές.

∆εδοµένου ότι οι επίµαχες µειώσεις επιβλήθηκαν οριζόντια σε όλους ανεξάρτητα από το Ταµείο στο οποίο ανήκαν και ανεξάρτητα από το αν προέρχονταν από τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, οι δύο βασικές ταχύτητες είναι:

Συνταξιούχοι µε εισόδηµα από κύριες, επικουρικές και µερίσµατα κάτω από 1.000 ευρώ µεικτά. Εχασαν τελείως τα δώρα, τα οποία είχαν «ψαλιδιστεί» ήδη από το 2010, και µέτρησαν απώλειες στην επικουρική τους σύνταξη.

Συνταξιούχοι µε εισόδηµα από κύριες, επικουρικές και µερίσµατα πάνω από 1.000 ευρώ µεικτά. Εχασαν τελείως τα δώρα, µέτρησαν απώλειες 5%- 20% στο άθροισµα κύριας και επικουρικής, είχαν «έξτρα» µειώσεις στην επικουρική, καθώς και πρόσθετο «ψαλίδι» 12% ειδικά όσοι λάµβαναν µηνιαία σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. ∆εδοµένου ότι το χρονικό διάστηµα για το οποίο µπορούν να εγερθούν αξιώσεις δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, το «Εθνος της Κυριακής» προσεγγίζει τις επίµαχες αντισυνταγµατικές περικοπές σε µηνιαία βάση.

Συνταξιούχοι ∆ηµοσίου ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

1. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών µε άθροισµα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ και κάτω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-5% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα άνω των 1.000 έως 1.500 ευρώ (µε όριο τα 1.000 ευρώ).

-10% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 1.500 έως 2.000 ευρώ (µε όριο τα 1.425,01 ευρώ).

 -15% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 2.000 έως 3.000 ευρώ (µε όριο τα 1.800,01 ευρώ).

-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 3.000 ευρώ και άνω (µε όριο τα 2.550,01 ευρώ).

Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.

2. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε άθροισµα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ και κάτω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-5% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα άνω των 1.000 έως 1.500 ευρώ (µε όριο τα 1.000 ευρώ).

-10% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 1.500 έως 2.000 ευρώ (µε όριο τα 1.425,01 ευρώ)

-15% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 2.000 έως 3.000 ευρώ (µε όριο τα 1.800,01 ευρώ).

-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 3.000 ευρώ και άνω (µε όριο τα 2.550,01 ευρώ). 

-Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας.

3. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε µηνιαία κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-12% στο τµήµα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου, αλλά µετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2010 και της επιπλέον εισφοράς του 2011 καθώς και των µειώσεων του 2011). Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4051/2012.

-5%-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.

-Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας. Πίνακας 2.

4. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών µε µηνιαία κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου, αλλά µετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2010 και της επιπλέον εισφοράς του 2011 καθώς και των µειώσεων του 2011). Πίνακας 1 

– Κράτηση Ν. 4051/2012.

-5%-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.

5. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε άθροισµα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων, όπως και τυχόν µερισµάτων, κάτω από 1.000 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας. Πίνακας 2.

Συνταξιούχοι ΟΓΑ

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ έχουν χαµηλές συντάξεις, οπότε δεν αντιµετώπισαν τις περικοπές που επιβλήθηκαν το 2012 στις συντάξεις ή στο άθροισµα του συνταξιοδοτικού εισοδήµατος άνω των 1.000 ευρώ. Είχαν όµως εξαιρεθεί και από τη ρύθµιση του 2010, η οποία «ψαλίδισε» τα δώρα για όλους στα 800 ευρώ τον χρόνο. Συνεπώς έχασαν και διεκδικούν τα πλήρη δώρα.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σηµαντικές ήταν και στις επικουρικές συντάξεις οι αντισυνταγµατικές µειώσεις που επιβλήθηκαν το 2012. Εκτός από το συνδυαστικό «ψαλίδι» σε άθροισµα κύριων και επικουρικών (Πίνακας 4 – Κράτηση Ν. 4093/2012), έχει επιβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους που εισπράττουν επικουρική σύνταξη, είτε προέρχονται από τον δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, κλιµακωτή µείωση 10%-20% (Πίνακας 4 – Κράτηση Ν. 4051/2012) ως εξής:

α) Για συντάξεις έως 250 ευρώ ποσοστό µείωσης 10%.

β) Για συντάξεις από 250 έως 300 ευρώ ποσοστό µείωσης 15%.

γ) Για συντάξεις από 300 ευρώ και άνω ποσοστό µείωσης 20%. Με τις επίµαχες διατάξεις του 2012 οι συνταξιούχοι έχασαν και τα πλήρη δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας στην επικουρική τους.

Αναλυτικά τα ποσά που χάθηκαν από τις αντισυνταγµατικές περικοπές, τόσο σε µηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, παρατίθενται στον πίνακα 4 και πίνακα 5.

taverna trapezi

Υπάρχουν μερικά καλά ψαγμένα μαγαζάκια στην Αθήνα που έχουν βρει την ισορροπία μεταξύ ποιότητας και τιμής και με το παραπάνω.

Κι αν είσαι από τα άτομα που του αρέσει να δοκιμάζει πολλά πιάτα σε ένα εστιατόριο και να μην αρκείται μόνο στο κυρίως πιάτο του, τότε στις παρακάτω προτάσεις θα βρεις αυτό που ζητά.

Ποικιλία στον κατάλογο, επιλογές που θα ευχαριστήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς και τιμές που θα προκαλέσουν έκπληξη την ώρα που ο σερβιτόρος θα σας δώσει την απόδειξη.

Και επειδή το φαγητό είναι απόλαυση, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι φτηνό, το καλό με τα παρακάτω μαγαζιά είναι πως δεν έχουν μείνει μόνο σε αυτό.

Εχουν διακοσμήσει όμορφα το χώρο τους και έχουν δημιουργήσει μία «ζεστή» ατμόσφαιρα που θα σε κάνει να θέλεις να ξαναπάς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αν αποφασίσεις να επισκεφτείς κάποιο από τα παρακάτω μαγαζιά, θα πρέπει να μην κάνεις δίαιτα, καθώς όσοι πηγαίνουν δεν αρκούνται σε μία και μόνο μικρή μερίδα.

Μαύρο Πρόβατο από... 4 ευρώ

Υπάρχει ένα μικρό, χουχουλιάρικο μαγαζί στο Παγκράτι με νοστιμότατους μεζέδες.

Υπάρχει ένα μικρό, χουχουλιάρικο μαγαζί στο Παγκράτι με νοστιμότατους μεζέδες.

Υπάρχει ένα μικρό, χουχουλιάρικο μαγαζί στο Παγκράτι (και εδω και  5 χρονια και στα Μελίσσια) με νοστιμότατους μεζέδες.

Συγκεκριμένα στο μαύρο πρόβατο μπορείς να φας και κρεατικά και θαλασσινά και να πληρώσεις πολύ λίγα.

Από την μία ο γευστικός μαριναρισμένος γαύρος στα 4 ευρώ και από την άλλη οι απίστευτοι κεφτέδες στα 5 ευρώ θα σου ανοίξουν την όρεξη.

Συγκεκριμένα στο μαύρο πρόβατο μπορείς να φας και κρεατικά και θαλασσινά και να πληρώσεις πολύ λίγα.

Συγκεκριμένα στο μαύρο πρόβατο μπορείς να φας και κρεατικά και θαλασσινά και να πληρώσεις πολύ λίγα.

Βέβαια υπάρχουν και πιο ακριβές επιλογές όπως οι γαρίδες με το λιγκουίνι ή σολομός με τα λαχανικά αλλά και εκεί η τιμή δεν ξεπερνά τα 15 ευρώ το πιάτο.

Επίσης  η προσεγμένη του ατμόσφαιρα του το καθιστούν τέλειο για ραντεβού ή για φαγητό με συναδέλφους μετά την δουλειά.  

Αρριανού 31, Παγκράτι, τηλ.: 210 72234

Μελίσσια, Σωκράτους και Ζαΐμη 2, τηλ. 210 8102466

Μirch από... 4 ευρώ

Στο Mirch θα φας σουβλάκι αλά Ινδικά.

Και μην νομίζεις πως επειδή το όνομά του σημαίνει στα ελληνικά «καυτερό», όλα τα φαγητά του εκεί είναι εντελώς spicey. Αντιθέτως.

Στο Mirch θα φας σουβλάκι αλά Ινδικά.

Στο Mirch θα φας σουβλάκι αλά Ινδικά.

Σε αυτό τον μικρό χώρο, λοιπόν, βγαλμένο από ταινία Μπόλιγουντ πρέπει να δοκιμάσεις ινδικό σουβλάκι (από 4 ευρώ), να πιεις μπύρα, να τσιμπήσεις ένα tikka masala στα 8 ευρώ και άλλα  φαγητά της τοπικής κουζίνας. 

Αν δεν έχεις χρόνο μπορούν ακόμη να στα τυλίξουν και να τα πάρεις στο σπίτι.

Και μην νομίζεις πως επειδή το όνομά του σημαίνει στα ελληνικά «καυτερό», όλα τα φαγητά του εκεί είναι εντελώς spicey. Αντιθέτως.

Και μην νομίζεις πως επειδή το όνομά του σημαίνει στα ελληνικά «καυτερό», όλα τα φαγητά του εκεί είναι εντελώς spicey. Αντιθέτως.

Ερμού 109, Μοναστηράκι, τηλ. 21 03239759.

Ζεμπερέκι από 6 ευρώ

Στο ζεμπερέκι θα φας μεζέδες μέχρι σκασμού και θα πληρώσεις νορμάλ τιμές. Είναι ιδανικό για να το επισκεφτείς με μεγάλη παρέα, να πιεις κρασάκι και να τσιμπήσεις μεζέδες.

Στο ζεμπερέκι θα φας μεζέδες μέχρι σκασμού και θα πληρώσεις νορμάλ τιμές.

Στο ζεμπερέκι θα φας μεζέδες μέχρι σκασμού και θα πληρώσεις νορμάλ τιμές.

Όσο για το μενού, είναι εξαιρετικά αυτά τα ζουμερά πανσετάκια του αλλά και τα συκωτάκια του τα πολίτικα με τον άνηθο και το κρεμμυδάκι.

Στο τέλος μην πεις όχι στο γλυκό που περιλαμβάνει χαλβά, λουκουμάδες και γλυκό του κουταλιού παρακαλώ.

Είναι ιδανικό για να πας μεγάλη παρέα με τους φίλους σου, να πιεις κρασάκι και να τσιμπήσεις μεζέδες.

Είναι ιδανικό για να πας μεγάλη παρέα με τους φίλους σου, να πιεις κρασάκι και να τσιμπήσεις μεζέδες.

Μοσχάτο/ Σολωμού 92, τηλ.: 210 9406044

 

mati kopelas

Ένα υπέροχο - και από πλευράς στίχου και απο πλευράς μουσικής και ερμηνείας -  τραγούδι του αείμνηστου Νίκου Παπάζογλου, για έναν ανεκπλήρωτο απαγορευμένο έρωτα και την ηττημένη λίμπιντο...

Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λυτά της μαλλιά

την άμμο που σαν καταρράχτης έλουζε

καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά

διαμάντια που απλόχερα μου χάριζε

Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό...λέει

Στην πραγματικότητα δεν πήγε ποτέ, αλλά κάθε φορά που το τραγουδούσε πήγαινε μαζί της...

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ , ΑΠΟΛΑΥΣΤΕΥΤΟ

cafe akropoli

Υπάρχουν 8 υπέροχα υπαίθρια και ημιυπαίθρια café, σε κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα μουσεία της πόλης μας για να συνδυάσετε το τερπνόν μετά του ωφελίμου.

Café – εστιατόριο του Μουσείου της Ακρόπολης

Είναι πιθανό το café του μουσείου της Ακρόπολης να έχει περισσότερους επισκέπτες απ’ ό, τι το ίδιο το μουσείο, πράγμα κατανοητό, ως ένα βαθμό, αφού η ευάερη και ευήλια ταράτσα του διαθέτει προνομιακή θέα προς τον Ιερό Βράχο. Σημειώστε ότι στο φημισμένο του μενού προβλέπονται ειδικά πιάτα για τα παιδιά, με μειωμένες τιμές και ότι τις Παρασκευές το βράδυ, το εστιατόριο παρατείνει τη λειτουργία του έως τις 12, ενώ καθημερινά ως τις 12 το μεσημέρι προσφέρεται ελληνικό πρωινό.

Πληροφορίες: Μουσείο της Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 210 9000900,www.theacropolismuseum.gr/el/content/kafe-estiatorio

Gaz à l’eau, Τεχνόπολις
 
cafe texnopolis

Ο χώρος όπου στεγάζεται το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου μας δίνει συχνά – πυκνά αφορμές για να τον επισκεπτόμαστε, είτε για το μουσείο του, είτε για φεστιβάλ, εκθέσεις, συναυλίες, συζητήσεις και προβολές. Στην ευρύχωρη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων φιλοξενείται επίσης το καφέ Gaz à l’eau, όπου μπορεί κανείς να πιεί χυμούς, καφέδες και κοκτέιλ, αλλά και να γευτεί κάποιο ελαφρύ γεύμα. Στα συν: ο μεγάλος ελεύθερος πράσινος χώρος στον οποίο τα παιδιά μπορούν να παίξουν και να τρέξουν άνετα.

Πληροφορίες: Πειραιώς 100, 6941 654030, www.technopolis-athens.com/web/guest/visitors/technopoliscafe

Café – bistrot «Ilissia», Βυζαντινό Μουσείο

Στη σκιά του μεγάρου της Δούκισσας της Πλακεντίας, μέσα στον κήπο του Βυζαντινού μουσείου, λειτουργεί το café – bistrot «ILISSIA», μέσα στο οποίο θα ξεχάσετε για λίγο ότι βρίσκεστε σε μία από τις πολύβουες λεωφόρους της Αθήνας. Καφές, γλυκό ή κάποιο ελαφρύ πιάτο σ’ ένα πραγματικά ήρεμο περιβάλλον, με την κορυφογραμμή του Υμηττού στο βάθος.

Πληροφορίες: Βασ. Σοφίας 22, 213 2139607 www.byzantinemuseum.gr/el/cafe/

Café Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

cafe ethnikoy arxaiologikoy moyseioy

Μέσα στο κατάφυτο αίθριο του μουσείου, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας – και όχι μόνο – ενώ γύρω – γύρω σας κάνουν παρέα τα αγάλματα και τα ψηφιδωτά της μόνιμης έκθεσης. Πραγματικά, θα ήταν δύσκολο να βρείτε μια τόσο ήσυχη και όμορφη γωνιά σε αυτή την πολύπαθη περιοχή, στην οποία μάλιστα έχετε και δωρεάν πρόσβαση στο ιντερνετ. Αν ψάχνετε ένα ήσυχο μέρος για διάβασμα ή δουλειά, μόλις το βρήκατε.

Πληροφορίες: Πατησίων 44, 213 214 4890, www.namuseum.gr/visiting/caffe-gr.html

Αναψυκτήριο Νομισματικού μουσείου

Μέσα στον καταπράσινο  και πανέμορφο κήπο του Ιλίου Μελάθρου βρίσκεται το αναψυκτήριο του Νομισματικού μουσείου, στο οποίο μπορείτε να κάνετε μια στάση είτε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής στο μουσείο, είτε για να κάνετε ένα διάλειμμα από τις δουλειές στο κέντρο. Τις ώρες και τις μέρες αιχμής, ίσως χρειαστεί να κάνετε λίγη περισσότερη υπομονή, αφού τα σκιερά τραπεζάκια του κήπου γεμίζουν γρήγορα.

Πληροφορίες: Πανεπιστημίου12, 210 3610067, www.nma.gr/anapsiktirio.htm

Café Μουσείου Μπενάκη, Κεντρικό κτήριο

Το μουσείο Μπενάκη, με τα παραρτήματά του, είναι μια όαση πολιτισμού για αυτή την πόλη. Στην ταράτσα του κεντρικού κτηρίου, στην οδό Κουμπάρη, λειτουργεί ένα υπέροχο μικρό café, το οποίο αξίζει να επιλέξετε όχι μόνο για το μενού του, αλλά, κυρίως, για τον… αέρα του, αφού η θέα από εκεί εκτείνεται προς την Ακρόπολη, το Λυκαβηττό και τον Εθνικό Κήπο. Επί τη ευκαιρία, να πούμε ότι ελπίζουμε πως το υπέροχο μικρό café του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης θα ξαναλειτουργήσει σύντομα.

Πληροφορίες:  Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας, 210 367 1000,www.benaki.gr/index.asp?id=2010105&lang=gr

Aethrion at Cycladic, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το μικρό, πλην όμορφο, πράσινο και ευήλιο αίθριο του μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είναι ιδανικό ακόμα και για εκείνες τις ηλιόλουστες μεν, χειμωνιάτικες δε μέρες, αφού καλύπτεται με διάφανη συρόμενη οροφή που επιτρέπει στο φως του ήλιου να διαχέεται σε κάθε γωνιά. Τους ανοιξιάτικους και τους καλοκαιρινούς μήνες, η οροφή ανοίγει, το αεράκι περνάει και οι λευκές τέντες δημιουργούν μια ιδανική σκιά για κουβέντα και χαλάρωση.

Πληροφορίες: Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, 210 7228321-3,www.cycladic.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=19

Black Duck Bistrot, Μουσείο Πόλεως Αθηνών

black vistro klaythmonos

Πόσες φορές έχετε προσπεράσει το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών; Μάλλον πολλές. Είναι παράδοξο, όμως που οι περισσότεροι κάτοικοι της Αθήνας αγνοούν ακόμη και την ύπαρξή του, παρόλο που αυτό βρίσκεται κατάκεντρα, στην πλατεία Κλαυθμώνος. Πρόκειται για ένα μουσείο με πολύ ενδιαφέρουσες συλλογές που εκτείνονται από τα αρχαία και τα βυζαντινά χρόνια έως αντικείμενα – δείγματα της πρόσφατης ιστορίας – υπήρξε δε πρώτη κατοικία του Όθωνα και της Αμαλίας.

Αν αυτά δε σας έπεισαν να το επισκεφτείτε, τότε θα πρέπει να μάθετε ότι στο πίσω μέρος του μουσείου λειτουργεί το υπέροχο Black Duck Bistrot, μέσα σ’ ένα πανέμορφο κήπο – ακόμα υπάρχει εκεί ο φοίνικας που είχε φυτέψει η Αμαλία. Μια επίσκεψη θα σας κερδίσει δια παντός.

Πληροφορίες: Παπαρρηγοπούλου 7, Πλ. Κλαυθμώνος, 210 3246164,http://blackduckgarden.gr/

lixadonisia

Bρίσκονται δίπλα μας, στην καρδιά της Στερεάς Ελλάδας και φέτος έχει γίνει ο Νο1 τουριστικός προορισμός

Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους μας Λιχαδονήσια, στον βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο

Βρίσκονται ανάμεσα στα Καμένα Βούρλα και στην Εύβοια και δικαίως τα αποκαλούν «Σεϋχέλλες της Ελλάδας».

Σύμφωνα με τη μυθολογία η σύζυγος του Ηρακλή η Διηάνειρα, νομίζοντας ότι είναι απατημένη, του έστειλε με τον Λίχα έναν δηλητηριασμένο χιτώνα.

Τη στιγμή που ο Ηρακλής φόρεσε το χιτώνα και άρχισε να υποφέρει από τους πόνους άρπαξε τον υπηρέτη και τον εκσφενδόνισε προς την θάλασσα.

Τα  μέλη του έπεσαν γύρω από το ακρωτήρι Κήναιο, όπου ο Ποσειδώνας τα μεταμόρφωσε σε μικρά νησάκια, γνωστά σήμερα ως Λιχαδονήσια

Στην πραγματικότητα οι νησίδες είναι αποτέλεσμα ηφαιστειακής δραστηριότητας και ένα μεγάλο τμήμα τους βυθίστηκε από σεισμό που έγινε το 426 π.Χ.  

Τα μεγαλύτερα από τα νησάκια αυτά είναι η Στρογγυλή και η Μανολιά, λίγο μικρότερα η Μικρή Στρογγυλή, το Στενό, η Βάγια και μερικά ακόμα μικρότερα που ονομάζονται ποντικονήσια.

Απέραντο μπλέ, πολύ πράσινο, απίστευτη ομορφιά, απέναντι από τη μύτη της Εύβοιας. Φώκιες φαίνονται σε κάποια σημεία του βίντεο που ;ακολουθεί, ενώ ένα ναυάγιο φαντάζει συγκλονιστικό από ψηλά.

Ο βυθός της Λιχάδας και των Λιχαδονήσων είναι εξαιρετικά πλούσιος και υπάρχουν αρκετά παλιά ναυάγια τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των δυτών.

Ιδανική περίοδος να τα επικεφθείς είναι καθημερινές μέσα στον Ιούνιο, ακόμα και τον Ιούλιο. Ίσως και τον Σεπτέμβριο, αν ο καιρός είναι καλός.

Μέσα στον Αύγουστο, μόνο με κότερο (άντε και βάρκα) θα γίνει η δουλειά. Αν δεν έχεις κότερο, τουλάχιστον μην γκρινιάξεις. Προσπάθησε να απολαύσεις το ταξίδι με το βαρκάκι - γιατί πραγματικά είναι μια ολόκληρη εμπειρία από μόνη της. Κι αν πέσει πολύ κόσμος, εστίασε στη θάλασσα.

Γιατί, μεταξύ μας, σε ποιο μέρος της Ελλάδας πας στην καρδιά του Αυγούστου και όλα είναι ειδυλλιακά;

scorpions

Σε λίγες μέρες θα προσγειωθούν στην Ελλάδα οι θρυλικοί «Σκορπιοί» για να δώσουν ακόμα μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της «50th Anniversary World Tour», της παγκόσμιας περιοδείας για τον εορτασμό των 50 ετών της καριέρας τους.

Η συναυλία της 20ης Ιουλίου θα είναι η πρώτη «κανονική» εμφάνισή τους στην Αθήνα από το 2010 και την sold-out συναυλία τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, καθώς στο ενδιάμεσο είχαν παίξει unplugged στις επίσης sold-out συναυλίες τους στον Λυκαβηττό που ηχογραφήθηκαν ζωντανά και κυκλοφόρησαν ως μέρος της επίσημης δισκογραφίας τους.

Στην Πλατεία Νερού, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, οι Scorpions θα παρουσιάσουν ξανά στο κοινό όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους, καθώς και – για πρώτη φορά – τραγούδια από την δισκογραφία τους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970.

Η συναυλία στο Φάληρο θα είναι η μοναδική εμφάνιση του συγκροτήματος στη χώρα μας για το 2016. Το live θα ανοίξουν οι Firewind του «δικού μας» -γνωστού και ως κιθαρίστα του Ozzy- Gus G.

Εισιτήρια:
Προπώληση
Αρένα: 35 ευρώ
Golden Arena: 55 ευρώ

Ταμείο
Αρένα: 40 ευρώ
Golden Αρένα: 60 ευρώ

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται στα www.viva.gr, www.tickethour.com, Public, SevenSpots, Ιανός.

street food festival

Ξεκινά τον Μάϊο στην Αθήνα το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ φαγητού, όπως γίνεται στο Λονδίνο, στη Γερμανία, στην Αυστραλία και σχεδόν παντού στον κόσμο. Κιόσκια, καντίνες, αυτοκίνητα- καντίνες με φαγητό, ποτό, γλυκό όλα μαζί σε μια γιορτή για 2 τριήμερα με μουσική κι άλλα μικρά happenings.

Θα έχει μια μικρή είσοδο για λόγους "σεβασμού" του event και μετά όλοι θα πουλάνε την πραμάτεια τους σε μικρές μερίδες σε χαμηλές τιμές για να μπορεί ο κόσμος να δοκιμάζει από όλα. Τι ιδέα!

To 1ο Athens Street Food Festival ανοίγει τις πύλες του για να υποδεχτεί όλες τις αγαπημένες λιχουδιές «των δρόμων» όλου του κόσμου, στην καρδιά της Αθήνας.

Μία τάση που απλώνεται σαν κύμα σε όλο τον κόσμο: γωνιές που κρύβουν ιδιαίτερες συνταγές, μυστικά νοστιμιάς και ό,τι κάνει τόσο αγαπημένη τη γαστρονομία του δρόμου, συγκεντρώνονται σε ένα σημείο για να τις ανακαλύψεις.

Στον ιστορικό χώρο του Παλιού Αμαξοστάσιου του Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι (Πειραιώς και Κεραμεικού), συνολικής έκτασης πάνω από 4000 τ.μ., οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάσουν ξεχωριστές, street εκδοχές από δεκάδες κουζίνες, από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική.

H ειδικά διαμορφωμένη Bars and Beverages Area διαθέτει “Beer Academy Corner” και ξεχωριστά bars για τζιν, τεκίλα, κρασί, κόκτειλς, smoothies, milkshakes αλλά και καφέ.

Τις μοναδικές γεύσεις του 1oυ ATHENS STREET FOOD FESTIVAL θα απογειώσουν τα DJ sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και οι συναυλίες αγαπημένων καλλιτεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα, ενώ όσοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν στο τηλέφωνο  210 9636489.

Μιλήσαμε με τον Τρύφωνα Κωστόπουλου, εκπρόσωπο της Detox, της εταιρίας παραγωγής του event για να λύσει όλες τις «λιχούδικες» απορίες μας

Τι είναι αυτό το φεστιβάλ που γίνεται και γιατί;

Είναι το πρώτο μεγάλο Φεστιβάλ "φαγητού δρόμου”, όπως θα ήταν η ακριβής μετάφραση, της Αθήνας, όπως γίνεται σε όλες τις μεγάλες πόλεις παγκοσμίως! Μια γιορτή γεύσεων και...θερμίδων! Για να γίνονται ωραία πράγματα στην πόλη μας και γιατί είμαστε καλοφαγάδες.

Ποιοί το οργανώνουν;

Η εταιρία Detox. Είναι η εταιρία πίσω από το Φεστιβάλ Ejekt και πολλές μεγάλες συναυλίες στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.

Ποιοι θέλετε να πάρουν μέρος;

Ιδανικά θέλουμε να έχουμε μαζί μας τους καλύτερους και ξεχωριστούς που μπορούν να προσαρμόσουν το μενού τους και σε πιο casual και street εκδοχές! Όλοι η ομάδα είμαστε άνθρωποι που ζούμε καθημερινά στο δρόμο και τρεφόμαστε σε αυτόν. Οπότε έχουμε μια άποψη επί του θέματος και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος τους καλύτερους!


Ποιοί θέλετε να έρθουν και γιατί;

Θέλουμε ανθρώπους...με όρεξη! για φαγητό, για ποτό, για μουσική. Θέλουμε να δούμε οικογένειες με παιδιά να χαίρονται όλοι μαζί. Θέλουμε παρέες! Ολους όσους γουστάρουν για να περάσουμε καλά!

Τι θα υπάρχει εκεί;

Οι καλύτεροι στο φαγητό, οι καλύτεροι στον καφέ, οι καλύτεροι στο ποτό, οι καλύτεροι στο γλυκό και πολύ μουσική αλλά και κάποιες εκπλήξεις που δεν θα θέλουμε να πούμε ακόμα.

Τι θα συμβουλεύατε αυτούς που θα έρθουν;

Να έχουν κάνει μια μικρή αποτοξίνωση την προηγούμενη εβδομάδα και να έρθουν και να φύγουν με τα πόδια για ευνόητους λόγους!

Ποιό είναι το πιο αγαπημένο στριτ φουντ στην Ελλάδα;

Το κουλούρι!

Θα αλλάξει αυτό; τι μπορεί να γίνει επίσης δημοφιλές;

Έχει ήδη αλλάξει. Πλέον οι επιλογές είναι πολύ περισσότερες και "πολυπολιτισμικές"! 

Περισσότερα Άρθρα...