Μόνο σε ακραίες περιπτώσεις αφορά η πρόβλεψη για τον περιορισμό της χρήσης των τζακιών, διευκρινίζει το ΥΠΕΚΑ σε ανακοίνωσή του με αφορμή δημοσιεύματα για το σχέδιο ΚΥΑ σχετικά με τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης επεισοδίων αιθαλομίχλης.

Ειδικότερα, όπως ξεκαθαρίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, η πρόβλεψη για διακοπή της χρήσης των τζακιών και η σύσταση για χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πηγών θέρμανσης, αφορά σε ακραίες περιπτώσεις εμφάνισης ιδιαίτερων υψηλών συγκεντρώσεων (με βάση την περσινή εμπειρία 1-2 φορές) και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα.

Σύμφωνα επίσης με το ΥΠΕΚΑ, προβλέπεται και πρωτίστως θα εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, η διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, με εξαίρεση τα κτήρια περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. 

«Πρέπει να καταστεί σαφές ότι υπάρχει εμπιστοσύνη στην ωριμότητα και την υπευθυνότητα των πολιτών και η αποτύπωση του συγκεκριμένου μέτρου έχει προληπτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αφορά στην εφαρμογή αστυνομικών μέτρων», τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η προωθούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση πηγάζει από την ανάγκη ύπαρξης ενός εργαλείου λήψης μέτρων για την προστασία του πληθυσμού και αποτελεί τη δεξαμενή των μέτρων τα οποία «επιλεκτικά και όχι απαραίτητα σωρευτικά» μπορεί να ληφθούν σε ένα έκτακτο επεισόδιο, ανάλογα με την έντασή του.

Τα επίπεδα για τη λήψη μέτρων σε σχέση με την υγεία των πολιτών βασίζονται σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, σε επιστημονικό πόρισμα της Επιτροπής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του υπουργείου Υγείας.
Με την έκδοση της απόφασης, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, επιτυγχάνονται:

- ο καθορισμός των επιπέδων συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων, πάνω από τα οποία πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας των πολιτών,

- ο προσδιορισμός των μέτρων που δύνανται να αποφασίζονται κατά περίπτωση (σύμφωνα με όσα περιγράφονται στα σχετικά άρθρα της ΚΥΑ),

- η ενημέρωση και η προστασία του πληθυσμού για τα επίπεδα συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων, αλλά και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους ίδιους τους πολίτες για την προστασία της υγείας όλων,

- και ο συντονισμός του κρατικού μηχανισμού σε περιπτώσεις επεισοδίων.

tvxs

Η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας έχει σημαντικό δρόμο ακόμη να διανύσει ώστε να φτάσει στα απαιτούμενα επίπεδα, προκειμένου ως πολιτεία να έχουμε τη βεβαιότητα ότι ο κάθε πολίτης και ο κάθε παραγωγός αποβλήτων, που φέρει την ευθύνη των αποβλήτων του, έχει πρόσβαση στο κατάλληλο σύστημα διαχείρισης.

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων εξαιτίας της αδυναμίας της να προωθήσει και να επιταχύνει τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ.

Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάσθηκε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων. Το Φεβρουάριο 2013, η Επιτροπή αποφάσισε την εκ νέου παραπομπή της Ελλάδας, διαπιστώνοντας ότι δεν σημειώθηκε επαρκής πρόοδος μετά την πρώτη απόφαση. Στην προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελλάδας, που κατατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 2-7-2013, η Επιτροπή προτείνει την επιβολή χρηματικής ποινής περίπου 23.000.000 ευρώ και επιπρόσθετης ημερήσιας χρηματικής ποινής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέρα, μέχρις ότου η Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφαση.
 
Στο πλαίσιο πολιτικής και δράσεων του ΥΠΕΚΑ εντάσσεται, αφενός, η προσπάθεια τήρησης ανελαστικών υποχρεώσεων από το παρελθόν, όπως το θέμα των ΧΑΔΑ, και αφετέρου ο προγραμματισμός για την επί της ουσίας εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα.
 
Η οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα, αναγορεύει τα απόβλητα σε πόρο, στοχεύοντας στην πρόληψη παραγωγής και στη διαχείριση των αποβλήτων κοντά στην πηγή παραγωγής τους, με προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. Η οδηγία-πλαίσιο δεν αναιρεί ή ακυρώνει, αντιθέτως απαιτεί την τήρηση υποχρεώσεων διαχείρισης συμμείκτων αποβλήτων και την εκτροπή βιοαποδομησίμων από την ταφή.
 
Συνεπώς, κατά την Οδηγία, η ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης απορριμμάτων δεν έγκειται στη μοναδικότητα μίας ορθής λύσης, αλλά στη συμπληρωματικότητα των δράσεων με γνώμονα την αειφορική διαχείριση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
Στο παραπάνω πλαίσιο:
 
·       Το ΥΠΕΚΑ εκπονεί το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και το νέο εθνικό σχέδιο αποβλήτων. Μέσα στο Νοέμβριο θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τα κείμενα πολιτικών, που διέπουν τα εκπονούμενα σχέδια
 
·       Αξιολογούνται τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθεί η προσαρμογή τους
 
·       Υλοποιείται το πρόγραμμα δράσης για την παύση λειτουργίας και αποκατάστασης των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης, με σημαντική πρόοδο και αποτελέσματα κατά το πρόσφατο διάστημα. Ακολουθείται σχετικό χρονοδιάγραμμα, ώστε να γίνει κατορθωτή η ελαχιστοποίηση των επαπειλούμενων οδυνηρών προστίμων για τη χώρα μας, με πρώτη προϋπόθεση την προσπάθεια για πλήρη εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους επόμενους μήνες.
 
·       Είναι σε εξέλιξη η υλοποίηση υποδομών διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τους σχεδιασμούς τους
 
·       Ειδικότερα για τα βιοαπόβλητα, εκδόθηκε και διακινήθηκε ευρέως στους Δήμους και υπηρεσίες Οδηγός Διαχείρισης Βιοαποβλήτων, συντάχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τεχνικές προδιαγραφές εγκαταστάσεων κομποστοποίησης και χρηματοδοτούνται με την Πρόσκληση 4.10 του ΕΠΠΕΡΑΑ, προϋπολογισμού 25.000.000 ευρώ, σχετικά προγράμματα και έργα Δήμων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015.
 
Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων αποτελεί το κατ’ εξοχήν πεδίο ευθύνης και δραστηριοποίησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία και εισπράττει από τους πολίτες ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει. Ο δημόσιος χαρακτήρας της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος καιπροφανώς δεν συναρτάται από τον τρόπο υλοποίησης και λειτουργίας των επιμέρους εγκαταστάσεων και δράσεων που προβλέπονται στους οικείους περιφερειακούς σχεδιασμούς, ενώ μπορεί να προβλέπεται διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης για την υλοποίηση και λειτουργία μιας εγκατάστασης διαχείρισης απορριμμάτων με συγχρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους (ΣΔΙΤ).
 
Είναι αβάσιμη η ανησυχία ότι δημιουργούνται εξ ορισμού πρόσθετα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, από τις συμβάσεις ΣΔΙΤ, αυτομάτως περισσότερα από μια κλασσική δημόσια σύμβαση για τέτοιο έργο, η οποία συνάπτεται επίσης μεταξύ μιας δημόσιας αναθέτουσας αρχής και ενός ιδιώτη, ο οποίος όμως στην περίπτωση αυτή δεν διακινδυνεύει με ιδιωτική χρηματοδοτική συμμετοχή πιθανή αποτυχία του εγχειρήματος.
 
Οι δυναμικότητες των εγκαταστάσεων που δρομολογούνται με διαδικασία ΣΔΙΤ, καθορίζονται αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι δράσεις που οδηγούν στον περιορισμό της παραγωγής σύμμεικτων απορριμμάτων. Επομένως, δεν υλοποιούνται φαραωνικά έργα, αλλά έργα απολύτως χρήσιμα και απαραίτητα.
 
Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επιτρέπουν όλες τις τεχνολογίες οι οποίες έχουν δοκιμαστεί εντός της ΕΕ και που εγγυώνται την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων, προκειμένου να επιλεγεί εκείνη η τεχνολογία που, ενώ προσφέρει το επιθυμητό περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, επιφέρει και τη μικρότερη επιβάρυνση στον πολίτη. Βασικό κριτήριο επιλογής των αναδόχων είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ αξιοποιούνται και κοινοτικοί πόροι για κάλυψη μέρους του κόστους του έργου. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών συνεπάγεται μείωση της πληρωμής. Διασφαλίζεται, συνεπώς, ισχυρό κίνητρο για τη μακροπρόθεσμη διατήρηση ενός άρτιου τεχνικά έργου και παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 
Σε κάθε περίπτωση, οι αρμόδιοι φορείς της Αυτοδιοίκησης πρέπει να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη, διαφανή και δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, άμεσα συναρτώμενη με την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, μέσω όλων των δράσεων και προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζουν, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ.
 
Με τις προωθούμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, η χώρα μας έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα νέο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, μία πράσινη βιομηχανία, με διττό σκοπό: την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και την αναζωπύρωση της τοπικής και εθνικής οικονομικής ανάπτυξης.
 
Κατά την κατασκευή των έργων, τα επόμενα 2 χρόνια, υπολογίζεται να δημιουργηθούν περίπου 2.600 θέσεις εργασίας, ενώ μετά την κατασκευή και στη φάση της λειτουργίας εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν πάνω από 2.500 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας. Προβλέπεται να δημιουργηθούν επιπλέον 5.300 έμμεσες θέσεις εργασίες, στις επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν στον νέο αυτό κλάδο της οικονομίας, συμβάλλοντας σημαντικά στη λύση του προβλήματος της ανεργίας.
 
Άλλωστε, με τη σταδιακή μελλοντική υποχώρηση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι ο περιβαλλοντικός τομέας θα είναι από τους τομείς εκείνους που θα πρωτοστατήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.
 
Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων αποτελεί κύρια ευθύνη του παραγωγού και κατόχου του αποβλήτου. Στο πλαίσιο αυτό στη χώρα λειτουργεί ήδη εκτεταμένο δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας για ειδικά ρεύματα επικινδύνων αποβλήτων (όπως τα ΑΗΗΕ, τα ΟΤΚΖ, τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και οι μπαταρίες, κλπ), καθώς και περιορισμένος αριθμός χώρων διάθεσης ευθύνης παραγωγού.
 
Για την επίτευξη αυτάρκειας σε υποδομές διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, η πολιτεία προσπαθεί να αξιοποιήσει τις διαθέσιμες υποδομές, διερευνώντας παράλληλα νέες λύσεις, εντατικοποιεί τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους και προωθεί νέες τεχνολογίες.
 
Απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική, αναλυτικός σχεδιασμός, συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση, αλλά και καινοτόμος προσέγγιση, προκειμένου η διαχείριση των αποβλήτων να μετατραπεί σε περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση πόρων και να μην γίνεται αντιληπτή, όπως συμβαίνει τώρα, ως απειλή περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Τα δύο καλύτερα «οικόπεδα» της Αθήνας φέρονται να διεκδικούν σύμφωνα με το protothema δισεκατομμυριούχοι από Καλιφόρνια, Κίνα, Τουρκία και ορισμένοι από τους πλουσιότερους Έλληνες. Ένας υπουργός και ένας τραπεζίτης πρωταγωνιστούν στο πιο περίπλοκο και απαιτητικό επιχειρηματικό παιχνίδι.

Ο «Αστέρας» της Βουλιαγμένης και το πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού, αν και έχουν προφανή αξία και προοπτικές, δε βρίσκουν με την ίδια ευκολία το δρόμο για να πουληθούν.

Σε μια χώρα όπου τα ακίνητα υπερφορολογούνται και οι τιμές τους βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, παραμένει εντυπωσιακό το γιατί πανίσχυροι οργανισμοί ανάπτυξης ακινήτων και μερικές από τις βαθύτερες τσέπες της υφηλίου διαγκωνίζονται για τα δύο καλύτερα «οικόπεδα» της Αθήνας.

Το Ελληνικό είναι η μεγαλύτερη παραθαλάσσια έκταση προς αξιοποίηση μέσα σε αστικό κέντρο στην Ευρώπη. Ο «Αστέρας» έχει σπάνια φυσική ομορφιά και μοναδικά χαρακτηριστικά. Και τα δύο «οικόπεδα» έχουν την ευχή του τόπου. Η κατάρα τους, όμως, είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Από το 2004 μεταφέρθηκε το αεροδρόμιο, αλλά το Ελληνικό ρημάζει: περίπου 60 εταιρείες, σύλλογοι, δημοτικοί οργανισμοί κ.λπ. χρησιμοποιούν σήμερα τις εγκαταστάσεις του, ενώ μπορείς να βρεις άνετα εκεί ακόμη και ..... καλλιεργητές λαχανικών και ... ξεραμένες, τελευταία φυτευμένες, ελιές!!

Για τον «Αστέρα» τώρα, μια έκταση περίπου 300 στρεμμάτων στον Λαιμό της Βουλιαγμένης, εκτός απρόοπτου στα τέλη του μήνα υποτίθεται ότι θα δοθούν οι τελικές προσφορές των υποψήφιων επενδυτών. Εμπόδιο η εκκρεμότητα με το... Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) με τους περιβαλλοντικούς όρους, τις χρήσεις γης κ.λπ. Η Εκκλησία, που κατέχει το όμορο οικόπεδο, αν και συναινεί στη διαδικασία, δεν έχει πλήρως ξεκαθαρίσει τη στάση της.

Εξάλλου στον «Αστέρα» Βουλιαγμένης υπάρχουν και τα ερείπια ενός αρχαίου ναού, οπότε μπλέκεται και η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ενώ υπάρχει και το συμβόλαιο με τη Starwood, που εκμεταλλεύεται σήμερα τα ξενοδοχεία. Θεωρητικά ο επενδυτής θα το αναλάβει «καθαρό», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι προετοιμασμένος να ξοδέψει χρόνο και αρκετό χρήμα σε δικηγόρους για να αντιμετωπίσει το πέμπτο τμήμα του ΣτΕ.

Ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, στην οποία ανήκει ο «Αστέρας». Στενός φίλος του πρωθυπουργού και παλιά καραβάνα, ο 69χρονος τραπεζίτης από τη Μεσσηνία δεν πρόκειται να τον πουλήσει με τίποτε λιγότερο από 250 εκατ. ευρώ, τιμή με την οποία τον έχει καταγεγραμμένο στα βιβλία της η Εθνική. Σε μια τέτοια περίπτωση θα κινδύνευε να κατηγορηθεί για απιστία και οι δικαστικές εμπλοκές θα τον ταλαιπωρούσαν για το υπόλοιπο του βίου του.

Με τον τρόπο που υπολογίζουν οι επαγγελματίες την αξία του «Αστέρα» Βουλιαγμένης (κέρδη του ξενοδοχείου, της μαρίνας, πώληση των κατοικιών κ.λπ.), μετά βίας το τίμημα μπορεί να πλησιάσει τα 200-250 εκατ. ευρώ. Η λύση, λοιπόν, θα δοθεί με το ΕΣΧΑΔΑ και την αύξηση των κατοικιών προς πώληση που θα προβλέπει. Συζητείται εκτός από το συγκρότημα «Αφροδίτη» να μετατραπεί και το ξενοδοχείο «Αρίωνας» σε κατοικίες. Με τη νέα νομοθεσία για ανέγερση κατοικιών δίπλα σε ξενοδοχεία, όποιος πάρει το συγκρότημα του «Αστέρα» θα κρατήσει τη μία από τις τρεις ξενοδοχειακές μονάδες, θα μετατρέψει τις άλλες σε πολυτελείς κατοικίες και έτσι θα κερδίσει περισσότερα και πιθανόν να πληρώσει πάνω από 250 εκατ. ευρώ στον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με αυτό το μοντέλο ο «Αστέρας» θα είναι ένα ξενοδοχείο και κατοικίες πλούσιων ανθρώπων, οι οποίοι θα ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στη μαρίνα και θα περνούν ευχάριστα καλοκαίρια. Τι άλλο, όμως, μπορεί να προσθέσει χλιδή και συγκίνηση σε ένα τόσο υψηλών προδιαγραφών ιδιωτικό θέρετρο; Ένα καζίνο. Αν ο επενδυτής πουλήσει σπίτια και εκμεταλλευτεί τη μαρίνα, το ξενοδοχείο αλλά και ένα καζίνο, τότε θα πληρώσει πολύ περισσότερα από 250 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η ιδιωτικοποίηση να στεφθεί με δάφνες και όχι με... δικαστικές περιπέτειες.

 

Πολλά λεφτά για μια τσέπη

Πάντως είτε ο λόγος είναι για τον «Αστέρα», είτε για το Ελληνικό, τα λεφτά είναι πάρα πολλά για να βγουν από μία τσέπη. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για Ελληνικό και «Αστέρα» τελικά θα καταθέσουν προσφορές σε κοινοπραξίες που θα σχηματίσουν μεταξύ τους ίσως και την τελευταία στιγμή. Την πρώτη γεύση θα πάρουμε από τον διαγωνισμό για τον «Αστέρα», ο οποίος θα προηγηθεί του αντίστοιχου για το Ελληνικό. Τον κατάλογο των υποψηφίων ανοίγει ο συνήθης ύποπτος, εφόσον συζητούμε για ακίνητα στην Ελλάδα, κ. Σπύρος Λάτσης.

Η εταιρεία του, Lamda, έδωσε το «παρών» στον διαγωνισμό τόσο για τον «Αστέρα» όσο και για το Ελληνικό, αν και πολλοί πιστεύουν ότι τελικά ο Έλληνας μεγιστάνας θα εμπλακεί στο σχήμα που θα αναλάβει το Ελληνικό. Ο κ. Λάτσης, πάντως, μπορεί να είναι δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν δείχνει πρόθυμος να βάλει το χέρι στην τσέπη. Η Lamda ωστόσο φημολογείται ότι «ζεσταίνει τις μηχανές» και συγκεντρώνει ρευστότητα. Λέγεται μάλιστα ότι πωλεί τις εκτάσεις που έχει στην Κηφισιά, στα Σπάτα, στην Αίγινα και το Ξυλόκαστρο, αλλά και τις επενδύσεις στα Βαλκάνια, εκτός του ξενοδοχείου στο Βελιγράδι. Ως μεγαλομέτοχος της Εθνικής, ο κ. Λάτσης πιθανόν τώρα να προβληματίζεται για τον «Αστέρα», ωστόσο στη Lamda δείχνουν να συναρπάζονται από τη μαρίνα του Ελληνικού, ένα μικρό εμπορικό κέντρο στη Ποσειδώνος και ένα μεγαλύτερο στη Βουλιαγμένης.

Το «παρών» για τον «Αστέρα» δήλωσε και ο κ. Γιώργος Προκοπίου. Συγκαταλέγεται στο Τop 10 των Ελλήνων εφοπλιστών και διοικεί την Dynacom, που έχει στην κατοχή της 40 δεξαμενόπλοια. Στους κοσμικούς κύκλους τον συζητούν για τις δωρεές που κάνει και την αδυναμία που έχει στα ακίνητα. Αυτοδημιούργητος εφοπλιστής που ξεκίνησε ως μηχανικός, υποδέχεται τους επισκέπτες τους στο ξενοδοχείο στη Γλυφάδα το οποίο αγόρασε και μετέτρεψε σε γραφεία. Λέγεται ότι έχει 120 ακίνητα, αλλά το πιο διάσημο από όλα είναι η παραθαλάσσια «Villa Christina» που αγόρασε από τον κ. Σίλβιο Μπερλουσκόνι στο Πορτοφίνο. Ο κ. Προκοπίου έχει τον τρόπο του. Το καταλαβαίνουν και οι επισκέπτες που μιλούν μαζί του για κάποιο από τα ακίνητά του. Τότε ο εφοπλιστής γυρίζει στη βιβλιοθήκη του και κατεβάζει τον κατάλληλο φάκελο. Ποιος είπε ότι τα κομπιούτερ είναι απαραίτητα;
Στρατηγικές κινήσεις

Στον κύκλο των Ελλήνων δισεκατομμυριούχων που ενδιαφέρονται πρέπει να εντάξουμε και τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο της εισηγμένης στον NYSE Costamare και του «Costa Navarino» της Πύλου. Φαίνεται, όμως, ότι ο κ. Κωνσταντακόπουλος μάλλον κατέβηκε στον διαγωνισμό για στρατηγικούς λόγους και όχι για ουσιαστικούς. Στην ομάδα των ισχυρών Ελλήνων που φλερτάρουν με τον «Αστέρα» πρέπει να υπολογίσουμε και τον κ. Δάκη Ιωάννου, ο οποίος φαίνεται να έχει συγκεντρώσει περισσότερα χρήματα από τη συλλογή των ακατανόητων μοντέρνων έργων τέχνης που μαζεύει με μανία, παρά με την κατασκευαστική J&P ΑΒΑΞ ή τα ξενοδοχεία που έχει.

Ένα βαρύ όνομα που προκαλεί δέος στο διαγωνισμό είναι και αυτό της Fosun, της 81ης μεγαλύτερης κινεζικής εταιρείας. Το αφεντικό της, ο 46χρονος κ. Γκούο Γκουάνγκ Τσανγκ, είναι, σύμφωνα με το «Forbes», o 34ος πλουσιότερος Κινέζος στον κόσμο. Ίδρυσε την εταιρεία το 1992, τη διοικεί από κοινού με φίλους-μετόχους, οι οποίοι είναι παλιοί συμφοιτητές του και, όσο αυτό είναι δυνατόν στην Κίνα, θεωρείται ιδιωτικός όμιλος. Η Fosun έχει δραστηριότητες στα ακίνητα, στα φάρμακα, στις λιανικές πωλήσεις, στη χαλυβουργία , στον τουρισμό και τα ΜΜΕ. Ο κινεζικός όμιλος, που ενδιαφέρθηκε και για τον ΟΠΑΠ, μπορεί με άνεση να μιλά με νούμερα: έχει 6.000 σούπερ μάρκετ, 3.000 φαρμακεία, 1.000 κοσμηματοπωλεία κ.λπ.

Δίπλα στον κινέζικο δράκο θα διαγωνιστεί για τον «Αστέρα» ένας Αμερικανός ήρωας: ο κ. Τόμας Μπάρακ, της Colony Capital, που διαχειρίζεται 30 δισ. δολάρια σε 11 χώρες. Οι γονείς του, μετανάστες από τον Λίβανο, εγκαταστάθηκαν στο Λος Άντζελες, την πόλη που ζει και σήμερα ο 66χρονος επιχειρηματίας με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά τους. Σπούδασε Νομικά και κατά τα φοιτητικά του χρόνια ήταν αστέρας του ράγκμπι. Εργάστηκε για δικηγόρο που σχετιζόταν στενά με τον Νίξον και στη συνέχεια για Αραβες πρίγκιπες. Το 1991 ίδρυσε την εταιρεία του, η οποία μάλιστα πρόσφατα συζητήθηκε επειδή πούλησε στο Κατάρ το θέρετρο που είχε στην Κόστα Σμεράλντα. Συμμετείχε στην κυβέρνηση Ρίγκαν, ενώ ο κ. Νικολά Σαρκοζί τον έχρισε ιππότη. Ναι, ο Καλιφορνέζος δισεκατομμυριούχος (Νο 1.075 στον κόσμο) ενδιαφέρεται για τον «Αστέρα». Και γιατί όχι;

Άλλωστε αυτός είναι που δάνεισε 24 εκατ. δολάρια στη φωτογράφο Ανι Λίμποβιτς και αγόρασε τη Neverland του μακαρίτη Μάικλ Τζάκσον.

Το όνομα του κ. Φερίτ Σαχένκ ακούστηκε στην Ελλάδα όταν αγόρασε ποσοστά στις μαρίνες Φλοίσβου, Ζέας, Κέρκυρας, Λευκάδας και Καλαμάτας. Ο κ. Σαχένκ, απόφοιτος του Χάρβαρντ, παντρεμένος με Αμερικανίδα και τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Τουρκία, έχει δύο αδυναμίες στη ζωή του: τη Φενερμπαχτσέ και την Coca-Cola που πίνει μανιωδώς, ιδίως όταν έχει άγχος. Γιατί όμως έχει άγχος ένας άνθρωπος που διαθέτει 150 εταιρείες με 30.000 υπαλλήλους, τα «Hyatt» της Κωνσταντινούπολης, έξι κανάλια, την Garanti Bank κ.ά.; Στην ουρά για τις αποφάσεις της κυβέρνησης περιμένουν επίσης ο κ. Σεθ Κλάρμαν της Baupost (6,06% της Πειραιώς, 5,09% του ΟΠΑΠ), Ρώσοι, Αραβες αλλά και μικρότεροι παίκτες στο real estate, όπως η Dolphin Capital του κ. Μίλτου Καμπουρίδη. Μόλις κάτσει η μπίλια του καζίνο, όλοι οι προαναφερόμενοι και άλλοι τόσοι που κρύβονται πίσω τους θα παρουσιαστούν την κατάλληλη στιγμή για να βάλουν τα στοιχήματά τους.

Το στοίχημα για το Καζίνο της Πάρνηθας Μετακομίζει από το βουνό στη θάλασσα, παίζοντας μεταξύ «Αστέρα» και Ελληνικού

Τα καζίνο έχουν πέσει θύματα της κρίσης και του παράνομου τζόγου. Το συγκεκριμένο της Πάρνηθας μάλιστα ταλαιπωρείται και τα συμφέροντα των μετόχων του έχει αναλάβει να προωθεί ο κ. Θανάσης Λασκαρίδης, ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους του καζίνο. Πρέπει να συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους Έλληνες. Αν και μεγαλομέτοχος της Aegean Airlines, ιδιοκτήτης της «Μεγάλης Βρεταννίας» και του Καζίνο της Πάρνηθας, η καρδιά της περιουσίας που διαχειρίζεται με τον αδελφό του είναι ένας στόλος πλοίων-ψυγείων. Αποκλειστικά συμβόλαια μεταφοράς φρούτων με την Κούβα και το Βιετνάμ για πολλά χρόνια έχτισαν μια πραγματικά αμύθητη περιουσία.

Την εποχή που η ναυτιλία γεννούσε καθημερινά κέρδη εκατομμυρίων, η οικογένεια Λασκαρίδη αγόραζε σειρά επιχειρήσεων στη στεριά, επειδή οι τραπεζίτες τούς είχαν συμβουλέψει να μην έχουν τόσο πολύ ρευστό. Όσο πλούσιος είναι ο κ. Λασκαρίδης τόσο σιχαίνεται τη δημοσιότητα, αλλά, όπως είναι φυσικό, ενδιαφέρεται για τα συμφέροντά του. Το Καζίνο της Πάρνηθας δεν έχει μέλλον αν παραμείνει στο βουνό και η Εθνική χρειάζεται ένα καζίνο για τον «Αστέρα». Ποιος μπορεί να πάρει απόφαση για τη μεταφορά του καζίνο; Η κυβέρνηση φυσικά, η οποία, όμως, έχει συμφέροντα στο Ελληνικό, που μπορεί να αποτελέσει μια ιδιωτικοποίηση μεγάλης κλίμακας, με σοβαρές οικονομικές συνέργιες.

Πού ταιριάζει καλύτερα να μεταφερθεί το Καζίνο της Πάρνηθας, στο Ελληνικό ή στον «Αστέρα»; Οι πληροφορίες θέλουν το ζήτημα να έχει φτάσει στο υπουργείο Οικονομικών και στην παραζάλη του ανάμεσα στους ελέγχους της τρόικας και τις μαύρες τρύπες του Ασφαλιστικού, ο κ. Γιάννης Στουρνάρας να έχει βρεθεί αντιμέτωπος και με αυτό το δίλημμα. «Τον έναν μήνα το Καζίνο της Πάρνηθας μεταφέρεται στο Ελληνικό και τον άλλο στον "Αστέρα"», λέει άνθρωπος που γνωρίζει το παρασκήνιο και προσθέτει ότι «το ψάχνουν και το ερευνούν για να αποφασίσουν».

Με πληροφορίες από protothema

Στους δημότες του δήμου Καλλιθέας και όλου του λεκανοπεδίου παραδόθηκε το Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής.

Η κατασκευή του πάρκου διήρκεσε τρία χρόνια και χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με το ποσό των 5,92 εκατομμυρίων ευρώ. Σε χώρο έκτασης 28.000 τ.μ., σε τμήμα της περιοχής του παλιού Ιπποδρόμου, αναπτύσσονται ανοιχτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, παιδική πισίνα, γήπεδο ποδοσφαίρου, παιδική χαρά, καθώς και τρία κτιριακά συγκροτήματα υποστηρικτικών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 1.000 τ.μ.

Η δωρεά περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία στον ευρύτερο χώρο του πάρκου ελεύθερων χώρων στάθμευσης, αλλά και την κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με φύτευση, τοποθέτηση δικτύων άρδευσης και φωτισμού και διαμόρφωσης της εσωτερικής κυκλοφορίας.

To Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής της Καλλιθέας συνδέεται τοπογραφικά και σχεδιαστικά με το υπό κατασκευή Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», που βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά του πάρκου. Ο σχεδιασμός και η επίβλεψη της κατασκευής του πάρκου και των συναφών βοηθητικών εγκαταστάσεων έγινε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο, σχεδιαστή και του Κέντρου Πολιτισμού.

«Τα έργα αυτά αποτελούν τον προπομπό της συνολικής ανάπλασης του παραλιακού μετώπου, οι μελέτες του οποίου έχουν επίσης χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Νιάρχος και έχουν γίνει στη βάση ενός masterplan που έχει εκπονηθεί από τον Ρένζο Πιάνο» επεσήμανε κατά τη σημερινή εκδήλωση ο Γιώργος Αγουρίδης, μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Νιάρχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το δημοτικό πάρκο αποτελεί ένα πρώτο τεστ για τη σωστή λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού το 2016, καθώς και στις δύο περιπτώσεις οι δημόσιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία των έργων, ενώ η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας θα παίξει νευραλγικό ρόλο στη διαχρονική επιτυχία τους.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, υπογράμμισε ότι ήδη μέσα σε πολύ λίγες ημέρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στο κολυμβητήριο περισσότεροι από 700 δημότες, ενώ και στο γήπεδο ποδοσφαίρου ξεκίνησαν προπονήσεις ομάδες τοπικών συλλόγων. Επίσης, πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή οι εγκαταστάσεις του πάρκου βρίσκονται σε ένα στάδιο δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ η πλήρης λειτουργία τους υπολογίζεται στα τέλη Οκτωβρίου.

ρεαλ

15 εκατ. ευρώ μικρότερο του πραγματικού το τίμημα * Κατρακυλά η μετοχή της εταιρείας

Παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά είναι η πώληση εγκαταστάσεων και γης από το ελληνικό Δημόσιο στην «Ελληνικός Χρυσός», σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αντίθετη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η πώληση των εγκαταστάσεων της TVX σε Στρατώνι και Ολυμπιάδα, αλλά και έκτασης γης στην «Ελληνικός Χρυσός»

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της «Eldorado Gold» κατρακυλά όλο και περισσότερο, φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο από το 2011. Στο μέτωπο της διαρροής τοξικών, στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Αννα Καραμόσχογλου παρήγγειλε χθες προκαταρκτική εξέταση και ανέθεσε την έρευνα στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αφορά την πώληση των εγκαταστάσεων της TVX στο Στρατώνι και στην Ολυμπιάδα και έκτασης γης στην «Ελληνικός Χρυσός», με τίμημα κατά 15 εκατ. ευρώ μικρότερο του πραγματικού. Κάτι που αντιβαίνει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Επειτα από προσφυγή του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και του Τόλη Παπαγεωργίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρέωνε την ελληνική κυβέρνηση να ανακτήσει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ εντός 4 μηνών.

Αλλά η ελληνική κυβέρνηση ούτε αυτό έπραξε. Ετσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε χθες ότι η προσφυγή της Επιτροπής είναι βάσιμη και ότι η μη ανάκτηση των 15 εκατ. ευρώ από την «Ελληνικός Χρυσός» είναι παράνομη και ασυμβίβαστη με την κοινή αγορά.

Αξίζει να αναφερθεί πως, εκτός του ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν ανέκτησε τα 15 εκατ. ευρώ, τα οποία στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου χαρακτηρίζονται ως «ενίσχυση» προς την «Ελληνικός Χρυσός», αντιθέτως, στις 28 Απριλίου 2011, άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της απόφασης αυτής, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

Τη στιγμή, δηλαδή, που η χώρα έχει ανάγκη από το ελάχιστο ευρώ, η ελληνική κυβέρνηση χαρίζει σε τιμή ευκαιρίας γη και τις εγκαταστάσεις στο Στρατώνι και στην Ολυμπιάδα στην «Ελληνικός Χρυσός» και προσφεύγει κατά απόφασης που προβλέπει ότι η χώρα έπρεπε να εισπράξει 15 εκατ. ευρώ παραπάνω.

Επιμένουν!

«Το ποσό με τους τόκους έχει ανέλθει σήμερα στα 23 εκατ. ευρώ και η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να τα αρνείται», λέει στην «Ε» ο Τόλης Παπαγεωργίου, που είχε προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2009 καταγγέλλοντας ότι η αγοραπωλησία αποτελεί παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Θεωρεί την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προσωπική νίκη και δικαίωση και μάλιστα την περιλαμβάνει στο απολογητικό υπόμνημα που ετοιμάζει, καθώς η Αστυνομία τον κατηγορεί ως ιδρυτή της «εγκληματικής οργάνωσης» που σκοπό έχει τη ματαίωση της εξόρυξης χρυσού στις Σκουριές.

«Το ελληνικό Δημόσιο έπρεπε ήδη να έχει εισπράξει αυτά τα χρήματα, αλλά, όχι μόνο δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, αντιθέτως, προσέφυγε κατά του εαυτού του στα ευρωπαϊκά όργανα, για να μην πάρει πίσω τα 15 εκατ. ευρώ», τονίζει ο Τόλης Παπαγεωργίου.

Με αφορμή τη χθεσινή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Αριστοτέλη, Μιχάλης Βλαχόπουλος, υπογραμμίζει ότι τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Ελληνικός Χρυσός» και της «Eldorado Gold» ενέκρινε μέσα σε μία εβδομάδα από την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος σήμερα βρίσκεται υπόλογος στη Δικαιοσύνη.

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δείχνει καθαρά τις προθέσεις της κυβέρνησης. Τη στιγμή που η Ελλάδα πεινάει, η κυβέρνηση χαρίζει εγκαταστάσεις, δημόσια γη και εκατομμύρια σε επιχειρηματίες και κατηγορεί εμάς ότι δεν θέλουμε τις επενδύσεις και το δημόσιο συμφέρον», καταλήγει.

Το Δημόσιο

«Αποδεικνύεται ότι το ελληνικό Δημόσιο ήταν αυτό που έκανε την πώληση και ότι δεν ήταν μια αγοραπωλησία μεταξύ της TVX και της "Ελληνικός Χρυσός", όπως υποστηρίζουν κάποιοι. Και ότι αυτή η πώληση έγινε παράτυπα, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας», λέει το μέλος της Επιτροπής Αγώνα της Ιερισσού, Γιάννης Βεργίνης. «Πρόκειται για μία παράτυπη συναλλαγή, την οποία έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή», προσθέτει.

«Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποτελεί δικαίωση των ανθρώπων στη ΒΑ Χαλκιδική, που αγωνίζονται καθημερινά για τη ζωή και το μέλλον τους», λέει ο δικηγόρος των κατοίκων, Βασίλης Τζιμούρτος. «Δείχνει ότι στην περιοχή συντελείται ένα έγκλημα, όχι μόνο περιβαλλοντικό και κοινωνικό, αλλά και οικονομικό», καταλήγει.

Σε σημείο καταβαράθρωσης έφτασε την περασμένη Τετάρτη η μετοχή τής «Eldoardo Gold».

Την περασμένη Τετάρτη η τιμή της μετοχής είχε πέσει στα 5,84 δολάρια Καναδά, ενώ χθες ανέβηκε στα 6,21 δολ. Καναδά. Είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει πέσει η μετοχή της «Eldorado Gold» από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2011 - τότε η τιμή της βρισκόταν στα 21,95 δολ. Καναδά.

Η εταιρεία

Μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση - απάντηση:

«Η επίσημη κοινοποίηση της οφειλής προς την "Ελληνικός Χρυσός" έγινε στις 25 Απριλίου 2012. Η εταιρεία μας ανταποκρίθηκε άμεσα με κατάθεση εγγυητικής επιστολής και τμηματική καταβολή της οφειλής, η οποία ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2013. Παράλληλα ανακτήθηκε η κατατεθείσα εγγυητική επιστολή. Το ύψος της οφειλής αφορούσε 21,6 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων τόκων. Η εν λόγω οφειλή τελεί υπό την αίρεση της αναμενόμενης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, στο οποίο έχει προσφύγει η εταιρεία».

ενετ
 

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν διακεκριμένοι επιστήμονες για την ολοένα και αυξανόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Σε έκθεσή τους, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, μέλη της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) αποδίδουν -για πρώτη φορά με τόση σαφήνεια- ευθύνες στον άνθρωπο για την υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, προβλέπεται ότι τα νερά της θάλασσας θα υψωθούν από 26 έως και 82 εκ. μέχρι το 2100 εξαιτίας της υπερθέρμανσης και του λιωσίματος των πάγων της Αρκτικής και της Ανταρκτικής.

Η έκθεση προβλέπει περισσότερους καύσωνες, ξηρασία, πλημμύρες και άνοδο της στάθμης των θαλασσίων υδάτων, αν δεν ληφθούν επειγόντως μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Περίπου 200 κυβερνήσεις έχουν συμφωνήσει να συνεργαστούν προς την επίτευξη μίας συμφωνίας μέσω των μηχανισμών του ΟΗΕ, έως το τέλος του 2015, για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, εν μέρει εγκαταλείποντας τη χρήση των ορυκτών καυσίμων και αντικαθιστώντας τα με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι η πρόσφατη επιβράδυνση που παρατηρήθηκε στον ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν αναμένεται να διαρκέσει, σύμφωνα με πληροφορίες μελών της Επιτροπής.

Ο Τζόναθαν Λιν, εκπρόσωπος της Επιτροπής, αλλά και μέλη της δήλωσαν ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης αυξάνουν στο 95% την πιθανότητα να ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας - έναντι 90% στην προηγούμενη έκθεση του 2007 και 66% το 2001 - για την υπερθέρμανση του πλανήτη από τα μέσα του 20ού αιώνα. 

zougla

 

«Έξι χρόνια μετά τις πυρκαγιές του 2007, τις χειρότερες στην ιστορία της χώρας μας, η ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε και η σημερινή συγκυρία θέτει το ελληνικό κράτος ενώπιον των ευθυνών του, καθώς σήμερα, περισσότερο από ποτέ, θα πρέπει να διαθέσει τους εναπομείναντες πόρους με αναλογικότητα και αποτελεσματικότητα».

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος του πολυσέλιδου πορίσματος της κοινοβουλευτικής Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος που παραδόθηκε στα χέρια του προέδρου της Βουλής και αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα από την Ολομέλεια.

Το πόρισμα αυτό, για την πορεία αποκατάστασης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007, θα αποσταλεί στον Επίτροπο αρμόδιο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, Γιοχάνες Χαν και έχει περιληφθεί μάλιστα στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος να ενημερώσει για το θέμα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Χρειάστηκαν δεκάδες ώρες συνεδριάσεων με ακροάσεις φορέων και επιστημόνων, αλλά και επιτόπιες αυτοψίες από τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής προτού αυτή διατυπώσει τα συμπεράσματά της. Σημείο αιχμής αποτελεί ο τρόπος που μέχρι τώρα κατανεμήθηκαν τα κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς -όπως ξεκάθαρα αναφέρεται στην έκθεση της Επιτροπής της Βουλής- «η αναλογικότητα δεν τηρήθηκε ως τώρα στην καταβολή των κονδυλίων και δεν έχει αποδοθεί περιβαλλοντική δικαιοσύνη.

«Δέον να παρατηρηθεί, ότι ειδικά ο πυρόπληκτος δήμος Ζαχάρως- Φιγαλείας, που υπέστη και τις μεγαλύτερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά και σε περιβαλλοντική υποβάθμιση και υλικές ζημίες, καθώς και ο Δήμος Ανδρίτσαινας- Κρεστένων δεν έχουν λάβει παρά ελάχιστα κονδύλια για την αποκατάστασή τους.

Ειδικά δε ο δήμος Ζαχάρως- Φιγαλείας, στον οποίο βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα μαρτυρικά χωριά Μάκιστος και Αρτέμιδα, και ο οποίος καταστράφηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλο δήμο της χώρας το 2007, δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ για έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και βασικών υποδομών από το Ταμείο Μολυβιάτη», αναφέρεται στην έκθεση της επιτροπής.

Επισημαίνεται, παράλληλα, ότι «τα μόνα έργα που έχουν γίνει, είναι είτε από δωρεές ιδιωτών, είτε από άλλα, δημόσια κονδύλια, τα οποία θα διατίθεντο ούτως ή άλλως για κάθε περιοχή από τρέχοντα προγράμματα, ανεξαρτήτως αν είναι πυρόπληκτη ή όχι».

Σε εισήγηση δε της προέδρου της Επιτροπής, Διονυσίας Αυγερινοπούλου που έχει περιληφθεί στην έκθεση, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην «έκφραση αλληλεγγύης προς τους ξεσπιτωμένους κατοίκους του νομού Ηλείας». Αναφέρονται, ειδικότερα, για τον δήμο Ζαχάρως, οι εισφορές ιδιωτών, οι δωρεές από το Ίδρυμα Βαρδινογιάννη που «υιοθέτησε» το χωριό της Μακίστου και ανακατασκεύασε πλήρως και ταχύτατα τις οικίες των πυρόπληκτων, όσο και η δωρεά από την Κυπριακή Δημοκρατία, με πρωτοβουλία τότε του αείμνηστου Προέδρου της Μεγαλονήσου, Τάσσου Παπαδόπουλου, που ανακατασκεύασε όλο το χωριό της Αρτέμιδας.

«Παράλληλα, χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα, αλλά και από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, προσέτρεξαν προς βοήθεια των πυρόπληκτων και δώρισαν χρήματα, που συγκεντρώθηκαν σε ειδικό ταμείο για τους πυρόπληκτους από το ελληνικό κράτος», αναφέρεται στην έκθεση.

 

Πρωτοφανής υποχώρηση πληθυσμού

Η εικόνα που αποτυπώνεται στο πόρισμα δείχνει πρωτοφανή μείωση του πληθυσμού στις πληγείσες περιοχές, καθώς «η ανασυγκρότηση προχωρά αργά και ο πληθυσμός υποχωρεί, τόσο λόγω της οικολογικής, όσο και λόγω της οικονομικής κρίσης, που επιδεινώνει τους όρους διαβίωσης των πληγέντων». Αναφέρεται μάλιστα ενδεικτικά ότι, με βάση την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της Ηλείας μειώθηκε κατά 17%.

Στον πυρόπληκτο δήμο Ζαχάρως- Φιγαλείας ο πληθυσμός μειώθηκε κατά 41,9%.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή του πληθυσμού της Μακίστου, που μειώθηκε κατά 70%. Στον δήμο Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, μετά τις πυρκαγιές, οι κάτοικοι μειώθηκαν κατά 35,2% και στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας κατά 32,5%.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται ότι στην Ηλεία, μέχρι σήμερα, από τα 28 εκατ. ευρώ που έχουν αποπληρωθεί ή έχουν εκτελεσθεί, λιγότερα από τα μισά δόθηκαν σε έργα που είχαν πραγματικά ευθεία σχέση με την αποκατάσταση υποδομών του φυσικού κεφαλαίου, που επλήγη από τις πυρκαγιές. Αντιθέτως, αρκετά κονδύλια δόθηκαν σε έργα οδοποιίας μεταξύ οικισμών ακόμη και για δρόμους που δεν προϋπήρχαν των πυρκαγιών.

ΑΠΕ
 

Περισσότερα Άρθρα...