Μια γεύση για τις 4 εμβληματικές παρεμβάσεις στην Αττική. Ξεκινούμε από τα σχέδια για την Αθηναϊκή Ριβιέρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Περιβάλλον
Tools

Σε μία λιτή εκδήλωση στην Γλυφάδα, παρούσια υπουργών, του περιφεριάρχη Αττικής, αιρετών της Τ.Α. κ.α. ο πρωθυπουργός. Κ. Μητσοτάκης, ανακοίνωσε το προς υλοποίηση εμβληματικό σχέδιο - παρέμβαση αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου, από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο, που αποτελεί ένα από τα ανάλογα εμβλητικά σχέδια σε περιοχές της Αττικής. 

Aς πάρουμε μια γεύση για τις 4 εμβληματικές παρεμβάσεις στην Αττική. Ξεκινούμε από την Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του αστικού ιστού μέσω της βελτίωσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της προσέλκυσης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών ρύπων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα ακόλουθα δύο υποέργα συνολικού προϋπολογισμού € 44,5 εκ.:

- Την ανάπλαση του αστικού τμήματος του παραλιακού μετώπου που εκτείνεται από τον Πειραιά μέχρι την Βουλιαγμένη μήκους 22 χλμ.
- Την ανάπλαση το φυσικού τμήματος του παραλιακού μετώπου που εκτείνεται από την Βουλιαγμένη μέχρι το Σούνιο μήκους 48 χλμ.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία στο αστικό τμήμα αδιάλειπτης ποδηλατικής και περιπατικής διαδρομής ώστε να καταστεί εφικτή η συνεχής και απρόσκοπτη σύνδεση των περιοχών αλλά και των επιμέρους δημοσίων ή ιδιωτικών αναπτύξεων που υφίστανται, υλοποιούνται ή σχεδιάζονται κατά μήκος του μετώπου.

Ενδεικτικά: το ΣΕΦ με τον αθλητικό περιβάλλοντα χώρο, το μέτωπο του Φαλήρου σε σχεδιασμό Renzo Piano, την Μαρίνα Φλοίσβου, την Μαρίνα Αλίμου, τα 3χλμ. του Ελληνικού, τα Αστέρια της Γλυφάδας, τις δύο υπό αξιοποίηση πλαζ της ΕΤΑΔ και θα καταλήγει στον Αστέρα της Βουλιαγμένης.

Οπως υπογραμμάισθηκε, οι ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως το ποδήλατο, είναι το μέλλον των αστικών μετακινήσεων. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιούργησε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που ενθαρρύνει τη Μικροκινητικότητα και δίνει περισσότερα εργαλεία στους Δήμους να αναπτύξουν δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Αναβάθμιση δημοτικών συγκοινωνιών, ηλεκτροκίνηση, προσβασιμότητα, παρεμβάσεις για το ποδήλατο και τα ελαφρά οχήματα μικροκινητικότητας, όπως τα πατίνια. Δράσεις που μπορούν να κάνουν φιλόξενες τις πόλεις μας

Συνεχίζουμε με τον Βοτανικό/ Ελαιώνα.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του αστικού ιστού μέσω της βελτίωσης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της προσέλκυσης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών ρύπων.

Ειδικότερα το πρόγραμμα χρηματοδοτεί τα ακόλουθα έξι υποέργα συνολικού προϋπολογισμού € 247 εκ.:

Έργα υποδομής στην περιοχή του Βοτανικού / Ελαιώνα και την Λ. Αλεξάνδρας στο πλαίσιο του Προγράμματος της Διπλής Ανάπλασης και ευρύτερα

- Επανάχρηση, δημιουργία πάρκου και απόδοση σε Δημόσια χρήση του Ναυτικού Οχυρού
- Συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
- Ανάπτυξη του νέου Κεντρικού Σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων
- Χρηματοδότηση μεταστέγασης μεταφορικών εταιρειών εκτός της περιοχής του Βοτανικού / Ελαιώνα
- Βελτίωση της διασύνδεσης της περιοχής του Βοτανικού / Ελαιώνα με το ιστορικό κέντρο των Αθηνών

Η ολοκλήρωση του προγράμματος έργου προβλέπεται σε φάσεις έως το 2025, με την ενδιάμεση ολοκλήρωση και απόδοση υποέργων νωρίτερα.

Η 4αδα ολοκληρώνεται με την παρέμβαση στο ΟΑΚΑ.

Η επένδυση έχει ως σκοπό την επισκευή, συντήρηση, ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ ώστε να παραταθεί η ωφέλιμη διάρκεια ζωής και μειωθούν τα λειτουργικά έξοδα και να δημιουργηθούν νέες πηγές εσόδων, συμβάλλοντας στην αναβίωση της Ολυμπιακής του αίγλης.

Η επένδυση αποτελείται από έξι υποέργα συνολικού προϋπολογισμού € 43 εκ. περίπου:

- Τη συντήρηση και ενεργειακή αναβάθμιση του κεντρικού σταδίου και ιδιαίτερα του στεγάστρου το οποίο έχει υποστεί σημαντική διάβρωση καθώς δεν έχει συντηρηθεί από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

- Το διαχωρισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ και του κολυμβητικού κέντρου
- Την συντήρηση και αναβάθμιση του κολυμβητικού κέντρου με τη δημιουργία κέντρου αποκατάστασης
- την αναβάθμιση του ποδηλατοδρομίου με την μερική μετατροπή του χώρο πολλαπλών χρήσεων
- την συντήρηση του κέντρου αντισφαίρισης
- την αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και τη δημιουργία πρόσθετων χώρων στάθμευσης

Η ολοκλήρωση της επένδυσης προβλέπεται εντός του 2024 και πέραν της αδιαμφισβήτητης αναβάθμισης και αποκατάστασης της ασφάλειας των χώρων και εγκαταστάσεων, αναμένεται να συμβάλλει στην οικονομική βιωσιμότητα του ΟΑΚΑ και τον τερματισμό της ανάγκης συστηματικής επιδότησης της λειτουργίας του από τον κρατικό προϋπολογισμό σε βάρος των φορολογουμένων πολιτών.