ΔΝΤ: Ανάπτυξη 2% φέτος και περαιτέρω μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα

Ελλάδα
Tools

xaa
Eπιτάχυνση του ΑΕΠ έως το τέλος του έτους με ρυθμούς μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας στο 3% (το τελευταίο τρίμηνο) βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεση World Economic Outlook.

Η εκτίμηση του Ταμείου ταυτίζεται με του στόχου της κυβέρνησης που οδηγεί στο σύνολο του έτους στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%. Ωστόσο, για το επόμενο έτος το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία αναπτυχθεί κατά μέσο όρο με ρυθμό 2,2%.

Η πρόβλεψη είναι πολύ πιο χαμηλή από τον στόχο του Υπουργείου Οικονομικών για άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,8%, η οποία έχει συμπεριληφθεί και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που απεστάλη σήμερα στις Βρυξέλλες).

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εκτιμήσεις του Ταμείου και για την ανεργία. Συγκεκριμένα το ΔΝΤ προβλέπει σταδιακή μείωση του ποσοστού (από το 19,3% το 2018, στο 17,8% φέτος και στο 16,8% το 2020).