3Β: Γυναίκα για πρόεδρο του Δ.Σ. επέλεξε ο Γρ. Κωνσταντέλλος

Β.Β.Β.
Tools

konstantellos

Ολοκληρώθηκαν χωρίς προβλήματα οι ψηφοφορίες για την ανάδειξη, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής, Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ).

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος-Λυδία Αργυροπούλου, αντιπρόεδρος- Δημήτρης Κιούκης , γραμματέας-Σπύρος Βαλάτας.

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Τακτικά Μέλη

Από την πλειοψηφία, Μιχάλης Ανδριόπουλος, Χρήστος Βαδάσης, Δήμος Βαμβασάκης, Μαρία Μπραϊμνιώτη.

Από την μειοψηφία, Δημήτρης Δαβάκης, Μαρία Σίνα, Σπύρος Πανάς.

Αναπληρωματικά μέλη

Απο την πλειοψηφία, Γρηγόρης Καγεώργης, Κώστας Σφέτσας, Φιλάρετος Χατζηστεφάνου.

Απο την μειοψηφία, Δημήτρης Μπελετσιώτης, Θάνος Ματόπουλος.

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη

Από την πλειοψηφία, Νίκος Βάσσης, Νίκος Ζυγούρης, Νανά Κάραγιαν, Παντελής Κασιδόκωστας, Βασίλης Μιχαλόπουλος.

Απο την μειοψηφία, Λευτέρης Αργυρουδάκης, Δημοσθένης Δόγκας, Νίκος Κασιδόκωστας.

Αναπληρωματικά μέλη

Aπο την πλειοψηφία, Διονύσης Γεωργουλόπουλος, Βασίλης Παπαμιχαήλ, Νίκος Ψαλλίδας.

Απο την μειοψηφία, Παρασκευάς Δρόσος,Κώστας Πασακυριάκος.

Εκπρόπωποι ΠΕΔΑ και ΚΕΔΕ , Βασίλης Μιχαλόπουλος , Γρηγόρης Καγεώργης, Σπύρος Πανάς, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Μετά το πέρας της εκλογής, ο Δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, απευθυνόμενος στους Δημοτικούς Συμβούλους, τους ευχαρίστησε για το πνεύμα συναίνεσης που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και ευχήθηκε αυτό το κλίμα ενότητας και συνεργασίας να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου για το καλό του τόπου.