Τα αποτελέσματα των δημαιρεσιών του Δήμου Γλυφάδας

Γλυφάδας
Tools

dimarxeio-glifadas

Συνήλθε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014, σύμφωνα με το ν.3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο Γλυφάδας, για να εκλέξει, το Προεδρείο του, τα μέλη των δημοτικών επιτροπών και τα μέλη που θα εκπροσωπήσουν τον Δήμο Γλυφάδας στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α.

Κατόπιν των δημαιρεσιών που έλαβαν χώρα, στο Προεδρείο εκλέχθηκαν οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι:

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Ευστράτιος Παναγάκος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου η κυρία Άννα-Φωτεινή Σάκκου

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου η κυρία Αναστασία Πατεράκη

Στη συνέχεια εκλέχθηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και οι εκπρόσωποι του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.). 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1. Ακρίβος Δημήτριος 1 Αγγελάτος Δημήτριος
2. Κασσέρης Μάριος 2. Μητρόπουλος Δημήτριος
3. Κουρουπάκης Στυλιανός 3. Τσάγκλας Ορέστης
4. Παπάζογλου Νικόλαος 4. Βίγλας Δημήτριος
5. Σφακιανάκης Στυλιανός 5. Τσαμπίρας Δημήτριος
6. Αλεβίζος Δημήτριος 
7. Γεωργούλας Ευστάθιος
8. Κόκκορης Κωνσταντίνος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη

1. Αργυροπούλου Αναστασία 1. Καυκά Άννα
2. Βουγιουκλάκης Αιμίλιος 2. Κισκήρας Παναγιώτης
3. Δορκοφίκης Περικλής 3. Μηλιαρέση Μαρία
4. Θεοδοσόπουλος Στυλιανός 4. Αλεβίζος Δημήτριος
5. Σφακιανάκης Στυλιανός 5. Γεωργούλας Ευστάθιος
6. Τσαμπίρας Δημήτριος
7. Βαγγελάτου Ειρήνη
8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Α.

Δημοτική Παράταξη «Η Γλυφάδα Μας»

1. Αγγελόπουλος Γεώργιος
2. Λεβετσοβίτης Νικόλαος
3. Νικολάου Νικόλαος

Δημοτική Παράταξη «Δυνατή Γλυφάδα – Κώστας Κόκκορης»

1. Κόκκορης Κωνσταντίνος

Δημοτική Παράταξη «Ανατροπή στη Γλυφάδα Αγωνιστική Ριζοσπαστική Συνεργασία»

1. Ταστάνης Αναστάσιος