Στο εδώλιο του 5μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γεώργιος Παπανικολάου

Γλυφάδας
Tools

papanikolaou skeftikos

Στο εδώλιο του 5μελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου θα βρεθεί ο Δήμαρχος Γλυφάδας κ. Γεώργιος Παπανικολάου για 68 παράνομες προσλήψεις που έκανε στο Δήμο, φίλων και συγγενών όπως αναφέρεται στο πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Η εκδίκαση της σοβαρότατης αυτής υπόθεσης θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στις 19 Μαρτίου 2018 στις 10.00 το πρωί, στην αίθουσα Δ1 του Εφετείου Αθηνών (λεωφόρος Αλεξάνδρας και Λουκάρεως γωνία).

Η πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε από τον Ελεγκτή Νομιμότητας κατ' εφαρμογή των άρθρων 232 και 234 του νόμου 3852/2010.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Εφετείου, δύο ακόμη Εφέτες, τον προιστάμενο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των Ο.Τ.Α. και έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.

Διαβάστε παρακάτω το δημοσίευμά μας με τον τίτλο " Άρχισαν τα όργανα", στις 24/8/2017, για την εν λόγω υπόθεση.

Ο Δήμαρχος τότε, όταν είχε ερωτηθεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έκανε τον "κινέζο".

  Πειθαρχικές ευθύνες στον Δήμαρχο Γλυφάδας κύριο Παπανικολάου επιρρίπτει το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) όσον αφορά την παράταση των συμβάσεων εργασίας 68 ατόμων που είχαν προσληφθεί για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου.

Έπειτα από καταγγελία που έγινε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. τον περασμένο Γενάρη, οι ελεγκτές του πραγματοποίησαν ελέγχους γαι την διερεύνησή της, δηλαδή για το κατά πόσο η παράταση των συμβάσεων εργασίας 68 ατόμων ήταν νόμιμη, καθώς επίσης και αν υπάρχουν ευθύνες του Δημάρχου Γλυφάδας Γιώργου Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις συμβάσεις των ατόμων που είχαν προσληφθεί στον Δήμο ως εποχικό προσωπικό για τις ανάγκες πυρασφάλειας του Δήμου, οι οποίες στη συνέχεια μετετράπησαν σε ετήσιες. 

Σύμφωνα με την καταγγελία, τμήμα της οποίας περιέχεται στο πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., αναφέρεται ότι τα άτομα αυτά είναι «συγγενείς μονίμων εργαζομένων του Δήμου» ή «φίλοι» της σημερινής διοίκησης. 

Όμως, και σύμφωνα πάντα με την ίδια καταγγελία, την ίδια ώρα που ανανεώθηκαν παράνομα οι συμβάσεις των 68,, είχαν εγκριθεί από τον ΟΑΕΔ οι προσλήψεις 183 ατόμων τα οποία θα κάλυπταν ανάγκες στους ίδιους τομείς με τους 68 προσληφθέντες. 

Η πρόσληψη των 68 ατόμων πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαΐου 2016, προκειμένου να στελεχωθεί η δομή πολιτικής προστασίας του Δήμου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της αντιπυρικής περιόδου. Μεταξύ αυτών ήταν 35 μάχιμοι δασοπυροσβέστες, 25 οδηγοί και 10 διαβιβαστές – παρατηρητές. 

Οι πίνακες με τους προσληφθέντες θα έπρεπε κανονικά να σταλούν στο ΑΣΕΠ μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2017, προκειμένου η ανεξάρτητη αρχή να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με τους όρους πρόσληψης και κατά πόσο κινούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Όπως όμως διαπίστωσαν οι ελεγκτές του ΣΕΕΔΔ, κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

Ο Δήμος Γλυφάδας ουδέποτε απέστειλε τους σχετικούς πίνακες ως όφειλε στο ΑΣΕΠ, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

«Μη νόμιμη η παράταση των συμβάσεων»

Λίγους μήνες αργότερα, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2017, ο Δήμαρχος Γλυφάδας προχώρησε στην παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων. Είχε προηγηθεί σχετική εισήγηση από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους. Από τρίμηνης διάρκειας οι συμβάσεις μετετράπησαν σε ετήσιες, με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου του 2017.

Το εντυπωσιακό ωστόσο έχει να κάνει με το σκεπτικό της παράτασης. Το άρθρο 16 του νόμου 4429/2016 ορίζει ρητά πως όσες ατομικές συμβάσεις είχαν λήξει μέχρι και 90 ημέρες πριν από την έναρξη του συγκεκριμένου νόμου και αφορούσαν μεταξύ άλλων κάθε «είδους υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α.» δύναται να παραταθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Αν και οι επίμαχες προσλήψεις έγιναν για την πυρασφάλεια, εντούτοις ο Δήμος Γλυφάδας έκρινε ότι μπορούσαν να παραταθούν με το σκεπτικό ότι οι προσληφθέντες έχουν συνεισφέρει «στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών του τομέα της καθαριότητας».

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στο πόρισμά τους οι ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η παράταση των συμβάσεων ήταν «μη νόμιμη».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την υπ’ αριθμόν 9501/3567/22-2-2017 ακύρωσε την απόφαση του Δήμου Γλυφάδας, καθώς έκρινε ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4429/2016.

Ο Δήμος Γλυφάδας προσέφυγε κατά της απόφασης, ζητώντας την ακύρωσή της.

Η Ειδική Επιτροπή ωστόσο που εξέτασε την προσφυγή δεν εξέδωσε απόφαση εντός προθεσμίας, με αποτέλεσμα να την απορρίψει σιωπηρά.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν ενέκρινε την δαπάνη, ως μη νόμιμη

Τον Μάρτιο του 2017 το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε στον Δήμο Γλυφάδας, το χρηματικό ένταλμα πληρωμής που εξέδωσε ύψους 52.732,65 ευρώ για την πληρωμή των αποδοχών αλλά και των εισφορών των 68 εργαζομένων του Δήμου.

Το Ε.Σ. έκρινε ότι το συγκεκριμένο προσωπικό δεν ενέπιπτε στην αυτοδίκαια παράταση του άρθρου 16 του ν. 4429/2016.

Επειδή, όπως αναφέρεται στο πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., δεν εξυπηρετούσε ανάγκες καθαριότητας του Δήμου, αλλά κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες πυρόσβεσης.

Με λίγα λόγια, έκρινε ότι ο Δήμος Γλυφάδας δεν έπρεπε να προχωρήσει στην παράταση των συμβάσεων.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε πρόσφατη συνεδρίασή της, έκρινε ότι η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντισυνταγματική και αναμένεται να καθαρογραφεί το ακριβές σκεπτικό και το διατακτικό της.

Να σημειωθεί ότι στο πόρισμά τους οι ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. , αποδίδουν πειθαρχικές ευθύνες στον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου.

Συγκεκριμένα, ζητούν από τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο κατά του κ. Παπανικολάου, τόσο για την παράταση των συμβάσεων, όσο και για το γεγονός ότι δεν απέστειλε ως όφειλε τους πίνακες με τους προσληφθέντες στο Α.Σ.Ε.Π.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας, αναμένονται σύντομα αποκαλύψεις, για άλλες πρωτοφανείς παρανομίες στο Δήμο Γλυφάδας, που θα συνταράξουν την τοπική και όχι μόνο, κοινωνία.

dimologies