800 εγκαταλελειμμένα οχήματα στο Δήμο Γλυφάδας

Γλυφάδας
Tools

egkatal-ix

Περισσότερα από 800 εγκαταλελειμμένα οχήματα κατέγραψαν οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας σε μια οργανωμένη επιχείρηση απομάκρυνσής τους. Με λίγα λόγια ένα ολόκληρο πάρκινγκ που θα στοίχιζε 2 με 3 εκατομμύρια ευρώ.

Με εντολή λοιπόν του Δημάρχου, Γιώργου Παπανικολάου, οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες ξεκίνησαν την καταγραφή όλων των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων στους δρόμους της Γλυφάδας.

Οι υπάλληλοι του Δήμου επικολλούν σε εμφανή θέση στα εν λόγω οχήματα ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία περιέχουν στοιχεία όπως η ημερομηνία που κολλήθηκε η ειδοποίηση στο όχημα και το διάστημα της προθεσμίας απομάκρυνσης του οχήματος.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος δεν υποβάλλει ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, μέσα στην προκαθορισμένη από το νόμο προθεσμία, το όχημα θα απομακρύνεται και θα οδηγείται προς ανακύκλωση, ενώ ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με πρόστιμο εγκατάλειψης οχήματος.