Κοινωνικό Φαρμακείο στο Δήμο Αλίμου

Αλιμου
Tools

Κοινωνικό Φαρμακείο λειτουργεί ο Δήμος Αλίμου στον χώρο των δημοτικών Ιατρείων (Λεωφόρος Καλαμακίου και Ερεχθείου 72, 1ος όροφος).

Δικαιούχοι είναι οι κάτοικοι Αλίμου οι οποίοι έχουν χαμηλό ατομικό η οικογενειακό εισόδημα και στερούνται κοινωνικής ασφάλισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα φάρμακά τους δωρεάν, εφόσον είναι διαθέσιμα στο Κοινωνικό Φαρμακείο από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 16:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210. 9886947 και 210. 9886950.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Κοινωνικό Φαρμακείο είναι:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Κάρτα ή κάρτες ανεργίας σε ισχύ.
4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
5. Αντίγραφο του Ε1 και Ε9 ή βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ περί μη υποχρέωσης καταβολής δήλωσης.
5. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο έγγραφο για την απόδειξη της κατοικίας.
6. Κοινωνική έρευνα, η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά για να πιστοποιείται η αναπηρία ή η αρρώστια ή η διάσταση ή η μονογονεϊκότητα ή η πολυτεκνία κ.α.

Με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου δε μπορούν να διατίθενται σε ωφελούμενους φάρμακα που απαιτούν ειδική ιατρική συνταγή ή που διατίθενται μόνο κατά τη διάρκεια νοσηλείας, καθώς και αντικαρκινικά και ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.

aftodioikisi