ΑΛΙΜΟΣ: Ελεγχος των περιπτέρων

Αλιμου
Tools

periptero

Από την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 ξεκίνησαν συστηματικοί έλεγχοι και αυτοψίες του Δήμου για το φαινόμενο της κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

Κλιμάκια αποτελούμενα από Αντιδημάρχους και υπαλλήλους των Τεχνικών και των Οικονομικών Υπηρεσιών εξετάζουν τα περίπτερα και τα καταστήματα με στόχο τη συμμόρφωσή τους στην ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του Δήμου Αλίμου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο φαινόμενο της εκτεταμένης κατάληψης πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, σε βαθμό που να παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών και η ασφάλεια της κυκλοφορίας.

Έχει προηγηθεί ενημερωτική επιστολή προς όλα τα περίπτερα του Αλίμου για τους όρους που πρέπει να τηρούν σχετικά με την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων και τη διενέργεια ελέγχων από το Δήμο.

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν συστηματικά, καθώς στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι μια πόλη λειτουργική και ασφαλής, με σεβασμό στον πεζό και χωρίς αυθαιρεσίες