Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Δανία λόγω... «φέτας»

Σύντομα Νέα HOT
Tools
feta
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μήνυση κατά της Δανίας, αφού επιχειρήσεις που εδρεύουν στη χώρα, παράγουν και εξάγουν λευκό τυρί σε χώρες εκτός της Ε.Ε. με την επισήμανση «φέτα». 

Η «φέτα» είναι προϊόν με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) από το 2002 στην Ε.Ε. και, ως εκ τούτου, μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα κατά ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Κομισιόν είχε στείλει προειδοποιητική επιστολή για την παράνομη χρήση του όρου «φέτα» από ορισμένες εταιρείες γαλακτοκομικών στη Δανία από τον Ιανουάριο του 2018.

Η Δανία, αθετώντας τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις της, παραβιάζει, σύμφωνα με την Επιτροπή «τόσο τον κανονισμό για τα συστήματα ποιότητας όσο και την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών

Η Επιτροπή τώρα αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ε.Ε., καθώς η Δανία δεν προχώρησε σε διευθέτηση του θέματος.

reporter