Ξεκινά την Τρίτη η χορήγηση δελτίων μετακίνησης για ΑμΕΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Tools

amea simatodotisi

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, ενημερώνει ότι την Τρίτη 15 Απριλίου 2014 ξεκινάει η χορήγηση των δελτίων μετακίνησης Ατόμων με Αναπηρία έτους 2014. Επισημαίνεται ότι τα δελτία μετακίνησης ΑμΕΑ 2013 ισχύουν μέχρι 31 Μαΐου 2014.

Οι δικαιούχοι των δελτίων (ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους) μπορούν να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ, ή στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Αττικής ή στις Δ/νσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής.

Ακολουθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του (χορηγείται από την υπηρεσία)

2. Εξουσιοδότηση, μόνο αν δεν παρίσταται ο ενδιαφερόμενος

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί ακριβούς διεύθυνσης διαμονής

4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

5. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή του Ασφαλιστικού Φορέα που ανήκουν, όπου θα αναγράφεται παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%)

ή

βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από το Δήμο ή από την Περιφέρεια σε περίπτωση διατροφικού επιδόματος

6. Εκκαθαριστικό της Εφορίας οικ. έτους 2013

7. Ασφαλιστικό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ

8. ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 2 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ή 3 για τους δικαιούχους κάρτας συνοδού (τυφλών και Β.Ν.Κ.).

enimerosi 24