Έναν νέο πιο αποτελεσματικό τρόπο για την παρακολούθηση των συνηθείων μας και την παροχή καλύτερα στοχευμένων διαφημίσεων σχεδιάζει να υιοθετήσει η Facebook μέσα από την παρακολούθηση του κέρσορα του ποντικιού μας.


Με άλλα λόγια, το κοινωνικό δίκτυο θα καταγράφει πού ακριβώς και για πόση ώρα εστιάζουν περισσότερο οι χρήστες, σε ποιες διαφημίσεις επικεντρώνουν περισσότερο την προσοχή τους ή πόση ώρα σκέφτονται πριν κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση.

Με τη νέα μέθοδο παρακολούθησης το Facebook θα μπορεί να αναλύει καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις του και να προσαρμόζει αναλόγως τη θέση που εμφανίζονται.

Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που καταγράφει το Facebook χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα δημογραφικά, δηλαδή γενικές πληροφορίες για τον κάθε χρήστη που δεν αφορούν το κοινωνικό δίκτυο (εθνικότητα, τόπος διαμονής, ηλικία, φύλο κ.ο.κ.) και τα συμπεριφοράς, δηλαδή τα likes, σχόλια και shares που κάνει, οι αλληλεπιδράσεις με τους φίλους του κ.α.

Την ίδια ώρα η Facebook παραδέχτηκε ότι η κίνηση του κοινωνικού δικτύου έχει αρχίσει πράγματι να μειώνεται στους εφήβους, μια εξομολόγηση που προκάλεσε πτώση της μετοχής της κατά $0.60.

techgear

Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, για το ζήτημα της χρήσης Ψηφιακών Υπογραφών και την ηλεκτρονική διακίνηση της πληροφορίας με τους Γενικούς Γραμματείς και τους Διευθυντές Πληροφορικής των Υπουργείων τα οποία διακινούν μεγάλο όγκο διαβαθμισμένων εγγράφων.

Στόχος των συναντήσεων είναι ο συντονισμός των ενεργειών και η επιτάχυνση των διαδικασιών για την εφαρμογή των Ψηφιακών Υπογραφών σε όλο το Δημόσιο.

Η κυρία Χριστοφιλοπούλου ζητάει τη δέσμευση των Υπουργείων ότι θα τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των Ψηφιακών Υπογραφών στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Όπως τόνισε, η αξιοποίηση της Ψηφιακής Υπογραφής, που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιτρέπει στη Δημόσια Διοίκηση να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιεί την παραγωγή έντυπου υλικού, οδηγεί στη δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων στο δημόσιο τομέα, ενώ σημαντικό είναι και το περιβαλλοντικό όφελος.

Είναι ενδεικτικό ότι μόνο από τον περιορισμό της χρήσης χαρτιού και τη διακίνηση εγγράφων, υπολογίζεται ότι, σε ετήσια βάση, θα εξοικονομηθεί ποσό της τάξης των 500.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Χριστοφιλοπούλου ζήτησε από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του ΥΔΜΗΔ να συνεργαστεί στενά με τα υπουργεία, προκειμένου να συγκροτηθεί σύστημα παρακολούθησης της εξοικονόμησης πόρων από την εφαρμογή των Ψηφιακών Υπογραφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) από το Δεκέμβριο του 2012, έχουν επιμορφωθεί 1.959 στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων που τέθηκαν θα πρέπει οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου 2013 να έχουν ολοκληρώσει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στις διαδικασίες - υπηρεσίες που έχουν επιλεγεί κατά προτεραιότητα, ενώ μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 θα πρέπει να έχουν προβεί στην εφαρμογή των Ψηφιακών Υπογραφών σε όλο το δημόσιο τομέα.

Τα ίδια χρονοδιαγράμματα, μετατοπισμένα κατά 4 μήνες, ισχύουν για Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Δήμους σε μεγάλα αστικά κέντρα, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΑΕΔ - Επιθεώρηση Εργασίας, μεγάλα Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και συγκεκριμένες διευθύνσεις Περιφερειών, Δήμων, ή Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στη διεκπεραίωση συχνά ζητούμενων υπηρεσιών από τους πολίτες, όπως π.χ. η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, αφού ευχαρίστησε όλους για την συμμετοχή και την συνεργασία τους, δήλωσε:

«Σταθερή βούληση της Κυβέρνησης είναι να εφαρμοστεί η χρήση των Ψηφιακών Υπογραφών στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην καθολική χρήση των Ψηφιακών Υπογραφών και την ηλεκτρονική διακίνηση της πληροφορίας στις Δημόσιες Υπηρεσίες. Στόχος είναι να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες διεκπεραίωσης διοικητικών εγγράφων, να ελαχιστοποιήσουμε τη διακίνηση έντυπου υλικού και να εξοικονομήσουμε χρόνο και χρήμα. Το δίκτυο συντονισμού των δράσεων για τις Ψηφιακές Υπογραφές πρέπει να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός δίαυλος επικοινωνίας, παρακολούθησης και επίλυσης των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν». 

 

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι ένα μαθηματικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου. Μια έγκυρη ψηφιακή υπογραφή δίνει στον παραλήπτη την πιστοποίηση ότι το μήνυμα που δημιουργήθηκε ανήκει στον αποστολέα που το υπέγραψε ψηφιακά και ότι δεν αλλοιώθηκε-παραποιήθηκε κατά την μεταφορά. 

Σε μερικές χώρες όπως τις ΗΠΑ και κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, οι ψηφιακές υπογραφές έχουν και νομική υπόσταση. Οι ψηφιακές υπογραφές σε ψηφιακά έγγραφα είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες χειρόγραφες υπογραφές σε έντυπα έγγραφα. Όταν οι ψηφιακές υπογραφές υλοποιούνται - εφαρμόζονται σωστά (με χρήση ασφαλών κρυπτογραφικών αλγορίθμων), είναι πολύ δυσκολότερο να πλαστογραφηθούν σε σχέση με τις αντίστοιχες χειρόγραφες. Επίσης το φυσικό πρόσωπο που ψηφιακά υπογράφει το ψηφιακό έγγραφο δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν το υπόγραψε (όσο το ιδιωτικό κλειδί που χρησιμοποίησε δεν υποκλάπηκε). Κάποιες υλοποιήσεις των ψηφιακών υπογραφών προσθέτουν και την ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου, ώστε και τον ιδιωτικό κλειδί να υποκλαπεί, η ψηφιακή υπογραφή να είναι έγκυρη.

Η ψηφιακή υπογραφή μπορεί να προστεθεί σε οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,έγγραφα, μηνύματα που στέλνονται στο Διαδίκτυο κλπ. Πολλοί οργανισμοί υιοθετούν την χρήση των ψηφιακών υπογραφών ώστε να αποφεύγεται η αποστολή τυπωμένων εγγράφων (επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών).

Τέλος στους κρυμμένους χρήστες θα βάλει το facebook, καθώς η επιλογή να μην εμφανίζεται το προφίλ ενός ατόμου κατά την αναζήτηση του ονόματός του, πρόκειται να καταργηθεί.

Μέχρι σήμερα, εάν κάποιος που διατηρεί προφίλ δεν επιθυμούσε να εμφανίζεται κατά την αναζήτησή του από άλλους χρήστες, η πληκτρολόγηση του ονόματός του στην μηχανή αναζήτησης του facebook δεν απέφερε κάποιο αποτέλεσμα.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα ξεκινήσει η σταδιακή κατάργηση της απόκρυψης του προφίλ από τους χρήστες που την έχουν ενεργοποιημένη, ενώ θα σταλεί και σχετικό μήνυμα ειδοποίησης ότι η ρύθμιση πρόκειται να καταργηθεί.

Ένας Έλληνας της Μελβούρνης, ο οποίος ζει στο Σαν Φρανσίσκο, κατάφερε να κάνει αυτό που απέτυχε να κάνει η ίδια η Apple: να μετατρέψει το iPhone 5 σε μια πλήρη φωτογραφική μηχανή που μπορεί να τραβήξει 20 ψηφιακές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης μέσα σε ένα δευτερόλεπτο!

Πρόκειται για τον 35χρονο Γιάννη Παπανδριόπουλο, ο οποίος ασχολείται με την ψηφιακή τεχνολογία από δώδεκα ετών, έχει κερδίσει επαίνους από την τεχνολογική κοινότητα και έχει τραβήξει την προσοχή γιγαντιαίων εταιρειών της ψηφιακής τεχνολογίας που επιθυμούν να αγοράσουν την εταιρεία του.

Μάλιστα, η εφεύρεσή του βρίσκεται στην πρώτη θέση των επί πληρωμή εφαρμογών στο App Store της Apple και έχει πουλήσει δεκάδες χιλιάδες αντίτυπα, ενώ λόγω της δημοφιλίας της, η εφαρμογή έχει πέσει θύμα πειρατείας.

Ο Παπανδριόπουλος ξεκίνησε την έρευνα και την ανάπτυξη της εφαρμογής SnappyCam Pro πριν από περίπου δυόμιση χρόνια.

Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στην εταιρεία ASSIA του «πατέρα του DSL» John Cioffi, όπου ασχολήθηκε με την ανεύρεση τρόπων για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης στο δίκτυο DSL, ενώ δημιούργησε και έναν αλγόριθμό για τη μείωση των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών που επιβραδύνουν τις συνδέσεις ADSL.

Κατάφερε να κατοχυρώσει τη διδακτορική του εργασία στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και την πούλησε στην Ericsson με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου έναντι αγνώστου ποσού.

Όταν πήρε την άδεια να εγκατασταθεί μόνιμα στις ΗΠΑ, εγκατέλειψε την ASSIA και μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο, όπου διαμένει σήμερα, ιδρύοντας τη δική του εταιρεία με την επωνυμία SnappyLabs.

Ο Παπανδριόπουλος άρχισε να στρέφει την προσοχή του στη βελτιστοποίηση της κάμερας του iPhone, καθώς ανακάλυψε πως δεν χρησιμοποιείται στο έπακρο των δυνατοτήτων της από την Apple και τους developers που αναπτύσσουν σχετικές εφαρμογές.

Έτσι λοιπόν δημιούργησε την εφαρμογή SnappyCam Pro, η οποία μπορεί να τραβήξει 20 συνεχόμενες φωτογραφίες των 8 Megapixel σε ένα μόλις δευτερόλεπτο.

Ο ίδιος ελπίζει πως σύντομα θα είναι σε θέση να ενσωματώσει στην εφαρμογή και τη δυνατότητα διαμοιρασμού των φωτογραφιών στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα.

The Age

Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες μας για την ακινησία στην οποία έχει περιέλθει το facebook εδώ και λίγα λεπτά...

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα- web service status tracker Downrightnow, το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο παρουσιάζει δυσλειτουργία (likely service disruption). Μέχρι τώρα δεν έχουν υπάρξει σχόλια από πλευράς του Facebook.

Απόπειρα ενημέρωσης του status οδηγεί σε εμφάνιση μηνύματος σφάλματος: «Λόγω προβλήματος, δεν ενημερώθηκε η κατάστασή σας. Δοκιμάστε ξανά σε λίγα λεπτά». Αντίστοιχα μηνύματα σφάλματος παρουσιάζονται και σε απόπειρες υποβολής σχολίων ή πατήματος του κουμπιού «like».

Αδύνατο είναι το status update (ενημέρωση κατάστασης) στο Facebook αυτή τη στιγμή, για λόγους οι οποίοι δεν έχουν γνωστοποιηθεί ακόμα. Επίσης, παρουσιάζονται προβλήματα και στα likes, καθώς και στην υποβολή σχολίων.

Αν και τα προβλήματα στα status updates δεν είναι και πάρα πολύ σπάνια, επί της προκειμένης το ενδεχομένως να είναι παγκόσμιο, καθώς, σύμφωνα με το Mashable, δοκιμές από διάφορες διευθύνσεις ΙΡ είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του ίδιου μηνύματος. 

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο από την Αpple η παρουσίαση του νέου iPhone 5S. Η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα, γκρι, χρυσό και ασημί. Την παρουσίαση έκανε ο διευθύνοντας σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ. Εκτός από το iPhone 5S, ο Κουκ παρουσίασε και το iPhone C, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το «iPhone των φτωχών».

Η παρουσίαση των νέων μοντέλων παρ' ολ' αυτά είχε απ' όλα. Ακόμη και μια συναυλία έκπληξη του φημισμένου τροβαδούρου Ελβις Κοστέλο, με την οποία έκλεισε το πολυαναμενόμενο event της Apple.

To iPhone 5S είναι το νέο υψηλής τεχνολογίας smartphone της μετά Στιβ Τζομπς εποχής της Apple. O Φιλ Σίλερ επέστρεψε στη σκηνή για να κάνει την παρουσίαση. Θα κυκλοφορεί σε τρία χρώματα: χρυσό, ασημί και ανθρακί.

Θα διαθέτει ένα πρωτοποριακό τσιπ τον A7 το οποίο, σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές, έχει τη διπλάσια ταχύτητα από τους μικροεπεξεργαστές της προηγούμενης γενιάς. Το αποτέλεσμα να είναι υπερδιπλάσιες οι ταχύτητες των γραφικών.

Η κάμερα είναι πιο εξελιγμένη: Μπορεί να συλλάβει 10 κάδρα το δευτερόλεπτο και συνδυάζοντάς τα να παράξει το καλύτερο αποτέλεσμα. Μπορεί επίσης να παράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε αργή κίνηση με 120 κάδρα το δευτερόλεπτο.

Το iPhone 5S θα είναι εφοδιασμένο με έναν ανιχνευτή δακτυλικού αποτυπώματος, το Touch ID. «Το Touch ID χρησιμοποιεί ένα κλειδί που έχετε μαζί σας όπου και να πάτε» δήλωσε χαριτολογώντας ο Φιλ Σίλερ. Ο αισθητήρας θα είναι το κουμπί εκκίνησης και θα χρησιμοποιείται και για να εισέρχεται ο χρήστης στη λειτουργία του iPhone 5S καθώς και να εγγράφεται στο iTunes.

Η νέα τεχνολογία δεν απέφυγε τα πικρόχολα σχόλια των χρηστών των social media που έσπευσαν να παρατηρήσουν ότι τώρα η NSA θα μπορεί να έχει πρόσβαση και στα δακτυλικά αποτυπώματα των κατόχων κινητών τηλεφώνων.

Το iPhone 5S διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα δεδομένων – ως και 64 GB. H τιμή του, στην έκδοση των 16 GB θα ξεκινάει από 199 δολάρια με συμβόλαιο δύο ετών.

Στη συνέχεια, επί σκηνής εμφανίστηκε ο Φιλ Σίλερ, αντιπρόεδρος του τμήματος Worldwide Marketing της εταιρείας, ο οποίος και παρουσίασε το iPhone 5C. Το «οικονομικό» iPhone διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που έκαναν δημοφιλές το iPhone 5, και καλύπτεται από ένα ενιαίο κάλυμμα στο πίσω μέρος και τα πλάγιά του και χαρακτηρίζεται από πολυχρωμία σε κάθε επίπεδο, τόσο από πλευράς σχεδιασμού όσο και software. Το iPhone 5C συνοδεύεται από μία ποικιλία custom θηκών (στα 29 δολάρια η καθεμία), ενώ είναι φτιαγμένο από πλαστικό.

Στο εσωτερικό υπάρχει ενίσχυση από ατσάλι, και διαθέτει multiband κεραία. Διαθέτει οθόνη retina 4 ιντσών με ενσωματωμένο στρώμα αφής και τσιπ Α6. Η μπαταρία του είναι υψηλότερων επιδόσεων από ό,τι του iPhone 5. Στο πίσω μέρος διαθέτει κάμερα iSight των 8 megapixel και μπροστά κάμερα FaceTime HD. Υποστηρίζει περισσότερες LTE bands από κάθε άλλο smartphone που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, και μπορεί να αγγίξει ταχύτητες download μέχρι και 100 Mbps.

Έρχεται σε πέντε χρώματα (μπλε, λευκό, ροζ, κίτρινο και πράσινο) και η τιμή του ξεκινά από τα 99 δολάρια για την έκδοση των 16 GB και 199 για αυτή των 32 GB. Ο Σίλερ επίσης υπογράμμισε τον «φιλικό προς το περιβάλλον» χαρακτήρα των νέων τηλεφώνων.

Στην κορύφωση της εκδήλωσης, η Apple προχώρησε στην παρουσίαση της «ναυαρχίδας» της: ο λόγος φυσικά για το iPhone 5S, το οποίο εξωτερικά είναι παρόμοιο με το iPhone 5, ωστόσο διαθέτει μία σειρά νέων χαρακτηριστικών. Το iPhone 5S διαθέτει μία οθόνη 4 ιντσών 1136x640 και Lightning connector.

Στο εσωτερικό του, ωστόσο, διαθέτει το Α7, ένα SoC (system on a chip) «κατηγορίας desktop», στα 64 bit, με αυξημένη κατά πολύ απόδοση έναντι του A6 του iPhone 5. Όσον αφορά την CPU performance, είναι πολύ ανώτερη αυτής του προκατόχου του, ενώ το τηλέφωνο υποστηρίζει OpenGL ES 3.0- σύμφωνα με την Apple, το iPhone 5S είναι 56 φορές ταχύτερο όσον αφορά τον τομέα των γραφικών από το αρχικό iPhone που είχε κυκλοφορήσει πριν από έξι χρόνια.

O A7 συγκεντρώνει πάνω από ένα δισεκατομμύριο transistors σε ένα τσιπ 102 χιλιοστών. Επίσης, το 5S διαθέτει έναν «motion co-processor», ονόματι Μ7, που επιτρέπει τη διαχείριση δεδομένων από τους αισθητήρες του χωρίς να χρειάζεται να «ξυπνήσει» το ίδιο το τηλέφωνο- το εν λόγω τσιπ «στοχεύει» περισσότερο σε εφαρμογές fitness. Το τηλέφωνο θα κυκλοφορήσει σε μαύρο και άσπρο χρώμα, με την εταιρεία να προσθέτει την επιλογή χρυσού (ή «σαμπανιζέ»). Η διάρκεια της μπαταρίας είναι αντίστοιχη/ λίγο μεγαλύτερη αυτής του iPhone 5, με 10 ώρες Wi-Fi browsing, 40 ώρες αναπαραγωγής μουσικής και 10 ώρες χρόνου ομιλίας σε 3G.

Τα νέα iPhone 5S και 5S θα κυκλοφορήσουν παράλληλα με τις ΗΠΑ και στην Κίνα στις 20 Σεπτεμβρίου. «Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να διαθέσουμε ένα iPhone από την αρχή στην Κίνα» θριαμβολόγησε ο Φιλ Σίλερ. 

metro stathmos

Τις "πύλες" του στο Διαδίκτυο ανοίγει το Μετρό καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχουν εγκατασταθεί στους κεντρικούς και τερματικούς σταθμούς συστήματα ασύρματου Ίντερνετ ώστε οι επιβάτες να μπορούν να σερφάρουν ακόμη και ταξιδεύοντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euronews, προχωρά παράλληλα η εγκατάσταση περίπου 1.000 "ευφυών" στάσεων λεωφορείων και τρόλεϊ στην Αθήνα, που θα παρέχουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται ψηφιακά για τα δρομολόγια, μέσα από οθόνες αλλά και από το κινητό και το λάπτοπ τους.

Το ρεπορτάζ αναφέρει επίσης ότι εντός του Ιουλίου το υπουργείο Υποδομών θα δεχτεί δεσμευτικές προσφορές για το ηλεκτρονικό εισιτήριο, που θα επιστρατευτεί στη μάχη κατά της λαθρεπιβίβασης.

Περισσότερα Άρθρα...