Πειθαρχικό παράπτωμα με κυρώσεις σε δημοσίους υπαλλήλους που καθυστερούν στρατηγικές επενδύσεις

Ελλάδα
Tools

dimosio

Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο θα τιμωρείται με ελάχιστη ποινή την προσωρινή παύση από την εργασία για τρεις μήνες, θα αποτελεί η μη αποστολή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και της αυτοδιοίκησης των απαιτούμενων αδειών, εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων που αφορούν την αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων.

Μάλιστα, η ποινή σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή» θα επιβάλλεται τόσο στον υπάλληλο που είχε τη σχετική αρμοδιότητα όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας.

Το παραπάνω προβλέπεται, μεταξύ άλλων, στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο και αποτελεί προσπάθεια της κυβέρνησης αφενός να περιορίσει το φαινόμενο της μη ανάληψης ευθύνης αλλά και της μη απόδοσης ευθυνών στη δημόσια διοίκηση και αφετέρου να επιταχύνει την υλοποίηση των μεγάλων επενδύσεων.

Αλλες βασικές παρεμβάσεις με στόχο την προσέλκυση των επενδύσεων και τη διευκόλυνση εν γένει του επιχειρείν είναι οι ακόλουθες:

– Για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης.

– Η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα είδη ενισχύσεων που θα λάβει μια στρατηγική επένδυση θα εκδίδεται μετά τον χαρακτηρισμό της ως τέτοιας και όχι μετά την ολοκλήρωση της αδειοδότησής της, προκειμένου ο επενδυτικός φορέας να έχει εγκαίρως καλύτερο πλάνο για τη χρηματοδότηση αυτής.