Κατατέθηκε Τροπολογία στη Βουλή για τους Δήμους – Τα 5 θέματα που ρυθμίζει

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Στη Βουλή κατατέθηκε την Τρίτη 20 Απριλίου στις 20:15, Τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών (σε άσχετο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης) για πέντε διαφορετικά ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Υπογραμμίζεται ότι δύο από τα πέντε άρθρα επιφέρουν εις βάρος των Δήμων δαπάνη / απώλεια εσόδων πολλών εκατομμυρίων.

Συνοπτικά τι θα ψηφιστεί: 

Άρθρο 1

- Ως γνωστόν, στους Δήμους κάθε χρονιά (βάσει της παρ.1 του αρ.160 του Κώδικα Δήμων ως ισχύει) μέχρι να ξεκινήσει να ισχύει ο προϋπολογισμός του νέου έτους και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου, ισχύει ο π/υ του προηγούμενου έτους, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια συγκεκριμένων πληρωμών.

- Με το υπό ψήφιση άρθρο τροποποιείται ειδικά για φέτος μόνον η προθεσμία. Αντί τέλος Μαρτίου, τίθεται 31 Μαΐου. Ακριβώς το ίδιο είχε γίνει και πέρυσι με ΠΝΠ.

- Επισημαίνεται ότι η παράταση δίνεται με καθυστέρηση τώρα, αναδρομικά από τη λήξη της προθεσμίας, καθώς η Κυβέρνηση προφανώς ξέχασε να την καταθέσει εγκαίρως… 

Άρθρο 2

- Τον Ιούλιο, στο αρ.107 του ν.4714/2020, η Κυβέρνηση θέσπισε για τους ΟΤΑ έναν Μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους. Μηχανισμό με υπέρμετρα αυστηρές διατάξεις, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρεωτική κατάθεση χρημάτων σε συγκεκριμένο Λογαριασμό και οδηγούν ακόμα και σε παρακράτηση ΚΑΠ. Τότε είχε δεχθεί πυρά για παρέμβαση στην οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

- Με το υπό ψήφιση άρθρο “χαλαρώνει” προσωρινά η εφαρμογή του Μηχανισμού, ειδικά για τα ληξιπρόθεσμα της 31ης Μαρτίου δεν θα εφαρμοστεί τμήμα της διαδικασίας. Με άλλα λόγια, αναστέλλεται η εφαρμογή του Μηχανισμού κατά ένα τρίμηνο. 

Άρθρο 3

- Το άρθρο επιφέρει απώλεια εσόδων στους Δήμους, καθώς για το 2021 και το 2022 μειώνεται από 5 % σε 0,5 % το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων που πληρώνουν στους Δήμους τα νυχτερινά κέντρα, κέντρα διασκέδασης κλπ.

- Σύμφωνα με την Έκθεση του ΓΛΚ, το ύψος της απώλειας εσόδων των Δήμων εκτιμάται στα 12 εκατομμύρια ευρώ ! 

Άρθρο 4

- Τροποποιούνται οι περ.β’ και γ’ της παρ.9 του αρ.109 του ν.3852/2010, που η νυν Κυβέρνηση είχε πέρυσι τροποποιήσει με την παρ.1 του αρ.22 του ν.4674/2020 και αφορούν αναδοχή οφειλών από τους Δήμους για υπό εκκαθάριση επιχειρήσεις τους. Οι ισχύουσες διατάξεις ήδη περιείχαν απαλλαγή από αστική, ποινική ή άλλη ευθύνη για τα ρυθμιζόμενα ζητήματα.

- Η ουσία τώρα είναι ότι το πεδίο εφαρμογής διευρύνεται σημαντικά. Θα εφαρμόζονται αναλόγως και σε «κάθε είδους εταιρείες, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα, ή εφόσον συμμετέχουν και τρίτοι εταίροι μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής των Ο.Τ.Α, ή και των νομικών τους προσώπων».

- Το Υπουργείο στην Ειδική Έκθεση αναγράφει πως προκαλείται δαπάνη των Δήμων, που κατά την 1η εφαρμογή της ρύθμισης εκτιμάται σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. 

Άρθρο 5

- Κάθε άνοιξη ψηφίζεται παράταση της παρ.2 του αρ.25 του ν.4479/2017, ώστε και φέτος τα χρήματα για την πυροπροστασία να δοθούν απευθείας από το Υπουργείο στους Συνδέσμους ΟΤΑ.

- Έχουν, δηλαδή, προηγηθεί το αρ.96 του ν.4530/2018, το αρ.67 του ν.4607/2019, το αρ.133 του ν.4685/2020.

- Με τον τρόπο αυτό επιταχύνεται η διαδικασία και τα χρήματα φθάνουν στον προορισμό τους χωρίς να περάσουν πρώτα δια των οικείων Δήμων.