Τρι08212018

Τελευταία ΕνημέρωσηΤρι, 21 Αυγ 2018 8pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αυτοδιοικητικα Τοπικη Αυτοδιοικηση

Silvercity.gr | Τοπικη Αυτοδιοικηση

Τι παίρνει κάθε δήμος από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)

dimarxeio

Μπήκε κανονικά από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», το ποσό των 106.616.220,99 €, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (Η ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

Το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

1) την παρακράτηση του προβλεπόμενου ποσοστού χρηματοδότησης 1% του Προγράμματος Εξυγίανσης των ΟΤΑ του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α ́), όπως ισχύει. Το εν λόγω ποσοστό αντιστοιχεί σε ποσό 1.089.454,55 € και θα κατατεθεί στον λογαριασμό του Υπουργείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με την ονομασία «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», 

2) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς, Φυλής, Κορυδαλλού, Περάματος και Σπάτων-Αρτέμιδας Ν. Αττικής, Ορχομενού Ν. Βοιωτίας, Ερέτριας Ν. Εύβοιας, Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας Ν. Καρδίτσας, Έδεσσας Ν. Πέλλας και Αγίας Βαρβάρας Ν. Αττικής σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το οποίο θα αποδοθεί με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ των δικαιούχων φορέων, 

3) την παρακράτηση ποσού από τους υπόχρεους Δήμους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́αριθμ. 38560/26.9.2013 (ΦΕΚ 2410 Β ́) ΚΥΑ «Ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α ́και Β ́βαθμού καθώς και Νομικών Προσώπων τους, προς τις εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ ΑΕ», 

4) την παρακράτηση ποσού από τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ́αριθμ. 5711/10.3.2017 (ΦΕΚ 767 Β ́) ΚΥΑ «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”» και 

5) τον συμψηφισμό ποσού των υπόχρεων Δήμων για χορήγηση προκαταβολών έναντι των εσόδων που δικαιούνται από ΚΑΠ. 

B. Από το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό παρακρατείται και αποδίδεται με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό 2.304.400,00 € υπέρ του ΤΠΔΚΥ (πρώην ΤΑΔΚΥ) καθώς και τα ποσά που αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 2079/01.03.2018, 2669/28.02.2018, 40703/28.02.2018, 21424/21.05.2018, 30679/25.06.2018, 41400/08.08.2018 και 41388/08.08.2018 αποφάσεις μας, για μερική ή ολική εξόφληση οφειλών Δήμων. 

Γ. Τα αποδιδόμενα με την παρούσα απόφαση ποσά στους Δήμους της Χώρας, αποτελούν έσοδα του Κ.Α.0611 «ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών δαπανών» του Προϋπολογισμού τους, προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. 

Δ. Τονίζεται ότι στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί : 

1) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης που μεταφέρθηκαν σε ΟΤΑ α ́ βαθμού, σε εφαρμογή των ν.2880/2001 και ν.3106/2003, καθώς επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ.164/2004 καθώς επίσης των άρθρων 16 του ν.3491/2006 και 27 του ν.3613/2007, 

2) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, που μετατάχθηκαν σε Δήμους, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 258 ν.3852/2010, 

3) οι δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μεταφέρθηκε από 1-1-2011 σε Δήμους, σύμφωνα με τη παρ.1α του άρθρου 18 του ν.3870/2010, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητάς τους, 

4) οι δαπάνες μισθοδοσίας των μεταταχθέντων υπαλλήλων σε ΟΤΑ α ́ βαθμού από τους ομίλους ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ 

5) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) και απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και 

6) οι δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010, οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Δείτε εδώ τι παίρνει κάθε δήμος

Εκτός νέου φορέα πολιτικής προστασίας η... Τοπική Αυτοδιοίκηση. ΚΕΔΕ: Αυτό αποτελεί θεσμικό ατόπημα

dimarxeio

Τη μη συμμετοχή των Δήμων και των Περιφερειών στο νέο μηχανισμό - φορέα Πολιτικής Προστασίας καταγγέλλει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, χαρακτηρίζοντας, μάλιστα, την απουσία αυτή θεσμικό ατόπημα.

«Οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο υπουργείο Εσωτερικών για την αναδιοργάνωση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας, απέδειξαν περίτρανα πως για άλλη μία φορά, για τον κ. Τσίπρα η Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει.

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός, ότι στο νέο φορέα διαχείρισης τον οποίο και ονόμασε Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών δεν προβλέπεται η συμμετοχή ούτε των Δήμων, ούτε των Περιφερειών».

«Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του να καταργήσει τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αυτό που δεν κατανοούμε είναι γιατί επέλεξε να “καταργήσει” μαζί και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης», προσθέτει.

«Αποτελεσματική Πολιτική Προστασία χωρίς τον ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης δεν υφίσταται»

«Με έκπληξη ακούσαμε χθες από τον κ. Τσίπρα το σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της χώρας, στον οποίο όμως δεν έχει καμία θέση η Αυτοδιοίκηση. Όπως δεν είχε θέση ούτε στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Όχι μόνο δεν συμμερίζεται την ανάγκη της αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά επιμένει σε ένα μοντέλο διοίκησης με δαιδαλώδη γραφειοκρατία και σε ένα κράτος υπερσυγκεντρωτικό.

Αποτελεσματική πολιτική προστασία χωρίς αποκεντρωμένη λειτουργία, χωρίς τον ενεργό ρόλο της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών δεν υφίσταται.

Οι Δήμοι είναι αυτοί που ξέρουν καλύτερα από τον καθένα τις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και είναι αυτοί οι οποίοι με πενιχρά μέσα κάνουν καθαρισμούς, κλαδεύσεις, οργανώνουν πυροφυλάκια , παροχές νερού για πυροσβεστικά οχήματα

Οι Δήμοι έχουν το πλεονέκτημα της άμεσης επέμβασης με μηχανήματα προσωπικό και ενεργοποίηση ιδιωτών και εθελοντικών δυνάμεων.»

«"Πληγές" η υποχρηματοδότηση και η έλλειψη προσωπικού»

«Είναι βέβαιο ότι οι Δήμοι θα λειτουργούσαν πιο αποτελεσματικά αν δεν υπήρχαν οι παθογένειες της δαιδαλώδους γραφειοκρατίας που σε αρκετές περιπτώσεις καθυστερεί εγκρίσεις έργων πρόληψης, νευραλγικής σημασίας.

Για παράδειγμα η καθυστέρηση έγκρισης των προσλήψεων εποχικού προσωπικού αλλά και απόδοσης των πόρων που απαιτούνται, οδηγούν στην ολοκλήρωση παρεμβάσεων και έργων πρόληψης στο μέσο τουλάχιστον της αντιπυρικής περιόδου με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επιπλέον η αποτελεσματική εφαρμογή  του μέτρου επιβολής καθαρισμού των ιδιωτικών οικοπέδων εντός οικισμών προσκρούει στο έλλειμμα ρύθμισης των θεσμικών παραμέτρων που προκύπτουν,  στο έλλειμμα προσωπικού στους Δήμους αλλά και στη καθυστέρηση έγκρισης των εργολαβιών καθαρισμού εξαιτίας της άκαμπτης γραφειοκρατικής διαδικασίας.

«Δώστε πόρους από το Πράσινο Ταμείο για έργα υπέρ των πολιτών»

«Ο τρόπος λειτουργίας του "Πράσινου Ταμείου" δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό της ίδρυσης του, απλά χρησιμοποιούνται οι πόροι του για την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός σπάταλου κι αντιπαραγωγικού κεντρικού κράτους 

Επιβάλλεται  τα χρήματα αυτά να αξιοποιηθούν από το σύνολο των Δήμων, προκειμένου να αποτελέσουν την πηγή χρηματοδότησης μιας σειράς έργων και παρεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα, με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων όλης της χώρας. Απαιτούμε έστω και τώρα την άμεση αποδέσμευση ποσοστού τουλάχιστον 10% των πόρων του Πράσινου Ταμείου και την άμεση  απόδοση τους στους Δήμους για την υλοποίηση έργων και δράσεων που θ´ ανακουφίσουν πολεοδομικά τους Δήμους μας και δράσεων που θα ενισχύσουν τη περιβαλλοντική προστασία και τη ποιότητα ζωής στους οικισμούς.»

«"Κλειδί" η εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης»

«Οι περιστάσεις απαιτούν την ανάγκη σχεδιασμού, χρηματοδότησης και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές ή άλλες καταστροφές.

Το πρόγραμμα θα πρέπει να απευθύνεται στη σχολική κοινότητα, τους τοπικούς φορείς, εθελοντικές ομάδες, στελέχη Δήμων αλλά και τους πολίτες.

Η ΚΕΔΕ  και το ΙΤΑ με τη συνεργασία με το  ΕΚΠΑ μπορεί και πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίησης του.»

«Για εμάς οι χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού αποτελούν θεσμικό ατόπημα»

«Τον καλούμε να αναθεωρήσει το σχεδιασμό του και να προβλέψει τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και των Περιφερειών, στο νέο συντονιστικό όργανο.

Κ. Τσίπρα το εθνικό συμφέρον είναι πάνω και πέρα από τις κομματικές αποχρώσεις. Η Αυτοδιοίκηση δεν είναι εχθρός σας αλλά συνοδοιπόρος σας στην προσπάθεια για την εθνική ανάταξη. Ακούστε την και δεν θα βγείτε "χαμένος".

"Χαμένη" θα βγει η χώρα εάν συνεχίσετε να μας αγνοείτε.»

Εμφανίστηκε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου: "Λεκτική άσκηση, η συγγνώμη"

dourou

Την εμφάνισή της -μόνο στις κάμερες της ΕΡΤ- έκανε η ακριβοθώρητη Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου την Τετάρτη.

Μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Μάνδρα και περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά τις φονικές πυρκαγιές στην ανατολική Αττική, η Ρένα Δούρου συναντήθηκε με τους επιστήμονες Χρήστο Ζερεφό και Ευθύμιο Λέκκα προκειμένου να προαναγγείλει το σχεδιασμό ενός «πρότυπου συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα»...

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη περιφερειάρχης αντιμετωπίζει μια καταστροφή με τον ίδιο τρόπο. Έτσι είχε κάνει και στην πλημμύρα που κατέστρεψε τη Μάνδρα της Δυτικής Αττικής – της οποίας οι κάτοικοι, παρεμπιπτόντως, ακόμη ζουν με τις ακραίες συνέπειες της καταστροφής. Τότε πάλι είχε αφήσει τον πρωθυπουργό να βγει να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων, ενώ η ίδια κρυβόταν. Συνεπώς δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για τακτική.

Επί τάπητος τέθηκε η «ανάγκη ενός νέου και συμβατού με τις αυξημένες απαιτήσεις της εποχής πλαισίου πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών», όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια.

«Σε στιγμές πρωτοφανούς συντριβής η εκφορά μίας συγγνώμης δεν μπορεί να είναι απλά λεκτική άσκηση. Πρέπει να λειτουργήσουμε με δράσεις, να υλοποιήσουμε άμεσα μέτρα και όχι να μείνουμε στην εντύπωση και την εικόνα», είπε η κ. Δούρου, η οποία έχει πραγματοποιήσει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις ή τοποθετήσεις μετά την φωτιά στο Μάτι.

«Θα κριθούμε από το τι έχουμε πράξει, από το τι πράττουμε και από την αξιοπιστία μας», συμπλήρωσε.

Υπεραμύνθηκε πάντως των δράσεων της Περιφέρειας, λέγοντας πως πριν από ένα χρόνο πρότεινε την ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση εθελοντών και στελεχών Πολιτικής Προστασίας, «καθώς και θεσμικές αλλαγές σε σχέση με τις αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης για την πολιτική προστασία».

Σημείωσε πως στην διαμόρφωση του νέου μηχανισμού προειδοποίησης θα συμμετάσχουν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αστεροσκοπείο Αθηνών, προσθέτοντας πως στόχος είναι το νέο σύστημα να είναι «πρότυπο στην Ευρώπη».

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί προκλήσεις

«Υπάρχουν θέματα που πρέπει η Πολιτεία να τα ξέρει ώστε και να μπορέσει να προσαρμοστεί και να κάνει τις σωστές αποφάσεις και το σωστό συντονισμό», δήλωσε από την πλευρά του ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός.

Προσέθεσε πως η εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή προκαλεί αλλαγές σε ολόκληρο τον κόσμο που απαιτεί πρόληψη και προσαρμογή.

Την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο περιβάλλον της Αττικής, καθώς η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν νέα δεδομένα, επισήμανε ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας.

Στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξουν δράσεις το ταχύτερο δυνατό, πριν έλθουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Χρήστος Ζερεφός: Μια μεγάλη αλλαγή, που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα

Από την πλευρά του ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη αντιμετώπισης του ζητήματος «της πρόληψης και προσαρμογής και του μέλλοντος μέσα την εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή ακραίων καταστάσεων», υπογραμμίζοντας «υπάρχουν θέματα που πρέπει η Πολιτεία να τα ξέρει ώστε και να μπορέσει να προσαρμοστεί και να κάνει τις σωστές αποφάσεις και το σωστό συντονισμό».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στην «αλλαγή που βλέπουμε σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ελλάδα»: «ας μην ξεχνάμε ότι ο καύσωνας ο φετινός στη δυτική Ευρώπη είναι ο τρίτος καύσωνας σε 10 χρόνια».

Ευθύμιος Λέκκας: Υποχρέωση να μετατρέψουμε την επιστημονική γνώση σε πράξη

Ο καθηγητής Ευθ. Λέκκας υπογράμμισε ότι, «είναι υποχρέωση της επιστημονικής κοινότητας, των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων της χώρας να μετατρέψουν την επιστημονική γνώση σε πράξη, έτσι ώστε να επαναφέρουμε τις πληγείσες περιοχές όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην προ της καταστροφής κατάσταση».

Ο ίδιος επισήμανε την «ιδιαίτερη σημασία» του περιβάλλοντος της Αττικής, που «πρέπει να προσεχθεί στη βάση των νέων δεδομένων που υπάρχουν από την Ελλάδα λόγω της κλιματικής αλλαγής και λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων» ενόψει της αποτελεσματικής υλοποίησης σε σύντομο χρονικό διάστημα, των σχετικών προτάσεων, «πριν έλθουν τα πλημμυρικά φαινόμενα».

 

Νέα σημαντική παρέμβαση από το Συνήγορο του Πολίτη για τον "Κλεισθένη1" – Που εστίασε την κριτική του

SYNHGOROS kleisthenis

Την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση ζητημάτων του αρ.222 του Κλεισθένη1, “προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα κατά την εφαρμογή του Νόμου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Δήμων”, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη με χθεσινή νέα δημόσια παρέμβασή του.

Πρόκειται για τη διάταξη του Κλεισθένη1 που αφορά τα δημοτικά τέλη σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα (αρ.222 ν.4555/2018). Διάταξη για την οποία η Ανεξάρτητη Αρχή είχε υποβάλει επισημάνσεις ήδη πριν από την ψήφισή του, αλλά “δεν ρυθμίστηκαν τελικά”.

Υπενθυμίζουμε ότι είναι η 2η φορά που η -συνταγματικώς κατοχυρωμένη- Ανεξάρτητη Αρχή παρεμβαίνει για τον Κλεισθένη1, καθώς προηγήθηκε το κείμενο–κόλαφος με τις εκτενείς παρατηρήσεις που διέτρεχαν ολόκληρο σχεδόν το Ν/Σ, όπως σας είχε παρουσιάσει ο AIRETOS http://www.airetos.gr/parembasi-kolafos-apo-tosynigoro-toy-politi-gia-ton-kleistheni1-eggrafo.aspx .

Η χθεσινή 2η Ανακοίνωση εστιάζει ειδικά στο θέμα των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, ζήτημα με το οποίο είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν.

Ειδικότερα, ο ΣτΠ αναδεικνύει τις εξής επισημάνσεις του:

Ι] Η απόλυτη σύνδεση της έναρξης της απαλλαγής από την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ΕΓΕΙΡΕΙ ΝΟΜΙΚΑ και ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Η υπεύθυνη δήλωση μπορεί να αφορά αποκλειστικώς και μόνον γεγονότα παρόντα ή παρελθόντα, όχι όμως μέλλοντα και δεν είναι δυνατόν να προτιμάται ή να υπερισχύει άλλων μέσων απόδειξης, όπως είναι η καταχώρηση του κενού ακινήτου στη φορολογική δήλωση

ΙΙ] ΑΣΑΦΕΣ παραμένει το καθεστώς των ακινήτων που ουδέποτε ηλεκτροδοτήθηκαν μετά την ολοκλήρωσή τους και δεν χρησιμοποιήθηκαν. Θεωρούμε ότι και τα ακίνητα αυτά εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία και πρέπει να απαλλάσσονται για τους ίδιους ακριβώς λόγους, δεδομένου ότι δεν παράγουν απορρίμματα.

ΙΙΙ] Για τους πολίτες που κατέβαλαν τα τέλη, επιδιώκοντας να φανούν συνεπείς, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΛΥΣΗ του συμψηφισμού του καταβληθέντος ποσού µε μελλοντικές οφειλές.

IV] ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ για τους πολίτες που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση για την καταβολή των τελών και έχουν ήδη καταβάλει κάποιο αριθμό δόσεων, δεν έχουν όμως εξοφλήσει το σύνολο του ποσού. Θα πρέπει με σαφήνεια να διευκρινιστεί, ότι δεν υπέχουν υποχρέωση καταβολής των υπολοίπων δόσεων. Για δε τα ήδη καταβληθέντα ποσά, σε δόσεις στο πλαίσιο ρύθμισης, θα πρέπει να εξεταστεί ο συμψηφισμός τους με μελλοντικές οφειλές.

Ας κρατήσουμε, κλείνοντας, τον άρτιο τρόπο με τον οποίο ο ΣτΠ ξεκινά την Ανακοίνωσή του με αναλυτική ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει ο Νόμος που έχει ξεκινήσει να ισχύει, παρουσιάζοντας όλα τα σχετικώς αναγκαία ενημερωτικά δεδομένα. Η μισή Ανακοίνωση αποτελεί ενημέρωση των πολιτών για το τι ισχύει.

Κίνηση αυτονόητη, που όμως ΔΕΝ έχει πράξει ακόμη το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Ο.Τ.Α. για καμία διάταξη του Κλεισθένη1.!!

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής ΕΔΩ

airetos

Παιδικοί σταθμοί: Οριστικά αποτελέσματα. Τι ισχύει για τις πυρόπληκτες περιοχές

paidikos stathmos

Δημοσιεύθηκαν χθες βράδυ τα οριστικά αποτελέσματα για το Πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής 2018-2019”.Όχι όμως όλα, καθώς η ΕΕΤΑΑ ενημέρωσε ότι τα οριστικά αποτελέσματα της Περιφέρειας Ηπείρου (ΠΕΠ, ΠΕΠ-ΑΜΕΑ) θα αναρτηθούν σήμερα (Δευτέρα, 30 Ιουλίου) και τα οριστικά αποτελέσματα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΠ, ΠΕΠ-ΑΜΕΑ) θα αναρτηθούν την Τετάρτη (1ηΑυγούστου). 

Όσον αφορά λοιπόν τις υπόλοιπες Περιφέρειες, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά δεδομένα ως εξής:

Ι]Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ οριστικών αποτελεσμάτων, για την είσοδο στην οποία ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει υποχρεωτικά το Α.Φ.Μ. και των κωδικό πιστοποίησής του.

ΙΙ] Οι οριστικοί ΠΙΝΑΚΕΣδικαιούχων και μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher), ανά Νομό και Δήμο.

Η εμφάνιση γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας ανά Δήμο.Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και των παιδιών. Αντί αυτών, εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.

Όπως θα δείτε, υπάρχουν τέσσερις διακριτές επιλογές:

1)      Δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher),

2)      Μη Δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher), με πλήρηφάκελο δικαιολογητικών,

3)      Μη Δικαιούχοι αξίας τοποθέτησης (voucher), με ελλιπήφάκελο δικαιολογητικών, ανά νομό,

4)      Πίνακας ωφελουμένων των ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝΔήμων Μαραθώνος, Μεγαρέων, Ραφήνας-Πικερμίου, Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Ταυτοχρόνως, η ΕΕΤΑΑ έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ στοιχείαγια τις αιτήσεις, όπου παρουσιάζεται στατιστική απεικόνιση των αιτήσεων ανά Περιφέρεια, ανά κατηγορία θέσης δομής, απασχόλησης, εισοδήματος, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης κλπ.

Οι αιτήσεις παρουσίασαν και φέτος αύξηση, συγκεκριμένα ο “αριθμός αιτήσεων ενδιαφερομένων” αύξηση 7,5% εν συγκρίσει με το 2017 (124.524 αντί 115.245) και ο “αριθμός αιτήσεων παιδιών” αύξηση 8,4% (161.360 αντί 147.786). 

Επισημαίνουμε ότι ωφελούμενοι θα πρέπει στο εξής να επιδείξουν προσοχή στην τήρηση των ΟΔΗΓΙΩΝ.  Ειδικότερα χθες, μαζί με τα αποτελέσματα, αναρτήθηκαν :

I]Έντυπα και οδηγίες για τους ωφελούμενους, τα οποία μπορείτε να μελετήσετε ΕΔΩ Η προθεσμία που τίθεται για να απευθυνθούν σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους για την εγγραφή των παιδιών τους είναι η 3η Σεπτεμβρίου 2018.

II]Έντυπα και οδηγίες για τους Φορείς, τα οποία είναι προσβάσιμα ΕΔΩ

Ιδιαίτερα σημαντική, τέλος, είναι η Ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ που είχε προηγηθεί και ενημέρωνε ότι γίνονται ΔΕΚΤΑ  ΟΛΑ τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς των ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ περιοχών της Αττικής.

Ειδικότερα, η Ανακοίνωση ανέφερε τα εξής:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους συγγενείς των θυμάτων από την πρόσφατη πυρκαγιά.Σύσσωμο το Δ.Σ αποφάσισε και πρότεινε, στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ρύθμιση προκειμένου να συμπαρασταθεί στις οικογένειες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά σε Δυτική και Ανατολική Αττική.

Η ρύθμιση προβλέπει την αποδοχή όλων των αιτήσεων των μητέρωνπου έχουν απορριφθεί από το πρόγραμμα Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019 επειδή ο φάκελός τους ήταν ελλιπής.Αφορά τους Δήμους Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Κινέτας (Δήμος Μεγαρέων) και Αγίων Θεοδώρων (Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας).

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποδέχτηκε την πρόταση, ενώ το κόστος φιλοξενίας αυτών των παιδιών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα εξασφαλιστεί με χορήγηση επιπλέον πόρων. »