Τρι02202018

Τελευταία ΕνημέρωσηΤρι, 20 Φεβ 2018 11am

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργασιακα-Ασφαλιστικα Εργασιακά

Οι δώδεκα παροχές που εξασφαλίζει η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ

OAED anergoi

Μια σειρά από σημαντικές παροχές μπορούν να εξασφαλίζουν οι άνεργοι μέσω της  ενεργοποίηση και της ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους.

 
Συγκεκριμένα, πέραν της αξίωσης για επίδομα ανεργίας, των 360 ευρώ, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας παρέχει σε όλους τους ανέργους, επιδοτούμενους ή μη:
 
1) μοριοδότηση σε προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ στο δημόσιο τομέα,
 
2) πρόσβαση σε προγράμματα απασχόλησης,
 
3) συμμετοχή σε προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και παιδικών κατασκηνώσεων,
 
4) παροχές ασθένειας σε είδος (υπό προϋποθέσεις),
 
5) συμμετοχή σε πρόγραμμα προαιρετικής ασφάλισης όταν είναι πλησίον της σύνταξης, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης
 
6) ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ,
 
7) μείωση φόρου ή φοροαπαλλαγές (π.χ. ΕΝΦΙΑ),
 
8) ένταξη σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν δάνεια, οφειλές κ.λπ.,
 
9) δωρεάν μετακίνηση σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΟΑΣΑ),
 
10) επίδομα θέρμανσης,
 
11) δωρεάν παροχές δήμων (δημοτικά κολυμβητήρια, δημοτικά θέατρα κ.λπ.),
 
12) προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα (π.χ. εισιτήριο σε κινηματογράφους, θέατρα).

Πρόσληψη συμβασιούχων φυλάκων στο Υπουργείο Εργασίας και Φορείς

security
 
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, η Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια, η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε θέμα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων.

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, ενώ κατατάσσονται σε πίνακες με βάση τα κατωτέρω αναφερόμενα κριτήρια:

1. Χρόνος ανεργίας

Χρόνος ανεργίας: Είκοσι πέντε (25) μονάδες ανά μήνα ανεργίας, από 4 μήνες με ανώτατο όριο τους δώδεκα μήνες.

2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας

α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο πολύτεκνου υποψηφίου,

β) πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας

α) Σαράντα (40) μονάδες για κάθε τέκνο τρίτεκνου υποψηφίου,

β) σαράντα (40) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψήφιους που έχουν την ιδιότητα του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για τα τρία (3) ζώντα τέκνα.

4. Αριθμός ανήλικων τέκνων

Τριάντα (30) μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο για όσους έχουν έως δύο τέκνα. Ανήλικο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

5. Μονογονεϊκές οικογένειες

α) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε τέκνο, προκειμένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας.

β) Πενήντα (50) μονάδες για κάθε μέλος προκειμένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

6. Βαθμός Βασικού Τίτλου Σπουδών

Οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκα δικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό δέκα (10).

7. Εμπειρία

Δέκα (10) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους τριάντα έξι (36) μήνες εμπειρία και επτά (7) μονάδες ανά μήνα για τους λοιπούς μήνες με ανώτατο όριο τους εβδομήντα δύο (72) μήνες.

8. Εντοπιότητα

Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια, οι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών , καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

Ακολουθεί το ΦΕΚ

ΤΟ ΦΕΚ | Προβολή/κατέβασμα

ΟΑΕΔ: Μονοήμερα εργαστήρια συμβουλευτικής σε Αττική & Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά

OAED anergoi

Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Εργαστηρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).

Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Αττικής θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 από τις 09:30 έως τις 14:30

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νομό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018 από τις 09:30 έως τις 14:30

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη.

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.: Πρόσληψη 108 ατόμων 8μηνης διάρκειας

elta courier

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., που εδρεύουν στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

70ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΕΛΤΑ Α.Ε., Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι), Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου και λοιπές μονάδες ΚΔΑ), εντός της Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες
38ΥΕ Διαμετακομιστών, ΕΛΤΑ Α.Ε., Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι), Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου και λοιπές μονάδες ΚΔΑ), εντός της Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88, Αθήνα, (υπόψη κ. Ελένης Δάλλα), (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2018).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3353228 – 210 3353487, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Διεύθυνση Κέντρου Διαλογής Αττικής, Λεύκης 128, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι Αττικής, (8.30π.μ.-13.30μ.μ.).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8006705 και 210 8006707 (κ. Τσολάκη Αικατερίνη και κ. Κρασαδάκη Δέσποινα αντίστοιχα) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, Αερολιμένας Αθηνών, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Αττικής, (08.30π.μ.-13.30μ.μ.).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3538172 (κ. Γεωργακοπούλου Δήμητρα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2018 έως και 16-02-2018

Προσλήψεις σε IKEA & Intersport – Θέσεις και αιτήσεις

Ikea

Ο Όμιλος FOURLIS αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών με την εμπορική του δραστηριότητα να εκτείνεται στις χώρες της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Τουρκίας. Δραστηριοποιείται σε δυο κύριους κλάδους:

Λιανική Πώληση Ειδών Οικιακού Εξοπλισμού και Επίπλων (Καταστήματα ΙΚΕΑ).

Λιανική Πώληση Αθλητικών Ειδών (Καταστήματα INTERSPORT, THE ATHLETE’S FOOT).

Για θέσεις και βιογραφικά κλικ ΕΔΩ

Τίτλος Περιοχή  

Υπαλλήλους Τμήματος Επιστροφών – Αλλαγών (Mερικής Απασχόλησης) (EXRET_1217) ΕΛΛΑΔΑ/ ΙΩΑΝΝΙΝΑ   Υπαλλήλους Τμήματος Επιστροφών - Αλλαγών (Mερικής Απασχόλησης)
Logistics Recovery Team Leader (RECTL_0917) ΕΛΛΑΔΑ/ ΛΑΡΙΣΑ Logistics Recovery Team Leader
Sales Areas Coordinator (HFBC_0917) ΕΛΛΑΔΑ/ ΛΑΡΙΣΑ Sales Areas Coordinator
Sales Areas Shopkeeper (Υπεύθυνο Τμήματος Πωλήσεων) (AESSK_0118) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Ανατολικά) Sales Areas Shopkeeper  (Υπεύθυνο Τμήματος Πωλήσεων)
Sales Representative (Glyfada) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Γλυφάδα) (SR__Taf_Glyfada_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Νότια) Sales Representative (Glyfada) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Γλυφάδα)
Sales Representative (Ilion) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ίλιον) (SR__Ilion_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Δυτικά) Sales Representative (Ilion) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ίλιον)
Sales Representative (Kerkyra) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Κέρκυρα ) (SR__Ker_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΚΕΡΚΥΡΑ Sales Representative (Kerkyra) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Κέρκυρα )
Sales Representative (N.Erythraia) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (N.Ερυθραία) (SR__Erythraia_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Βόρεια) Sales Representative (N.Erythraia) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (N.Ερυθραία)
Sales Representative (N.Smyrni) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ν. Σμύρνη) (SR_N_Smyrni_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Νότια) Sales Representative (N.Smyrni) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ν. Σμύρνη)
Sales Representative (Panormou) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Πανόρμου) (SR__Panormou_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Κέντρο) Sales Representative (Panormou) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Πανόρμου)
Sales Representative (Renti) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ρέντη) (SR__Renti_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Δυτικά) Sales Representative (Renti) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ρέντη)
Sales Representative (Rodos) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ρόδος) (SR__RD_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΡΟΔΟΣ Sales Representative (Rodos) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ρόδος)
Sales Representative (Spata) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Σπάτα) (SR__Spata_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Ανατολικά) Sales Representative (Spata) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Σπάτα)
Sales Representative (Volos) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Βόλος) (SR__Vοlos_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΒΟΛΟΣ Sales Representative (Volos) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Βόλος)
Sales Representative (Xalkida) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Χαλκίδα) (SR__Xalkida_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΧΑΛΚΙΔΑ Sales Representative (Xalkida) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Χαλκίδα)
Sales Representative (Ζografou) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ζωγράφου) (SR__Zografou_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΑΘΗΝΑ (Κέντρο) Sales Representative (Ζografou) / Εκπρόσωπος Πωλήσεων (Ζωγράφου)
Trainee Ass. Store Manager (Heraklio) /Εκ. Υποδ/ντής Καταστήματος (Ηράκλειο) (TR_ASM_Ηeraklio_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Trainee Ass. Store Manager (Heraklio) /Εκ. Υποδ/ντής Καταστήματος (Ηράκλειο)
Trainee Assistant Store Manager (Patra) /Εκπαιδευόμενος Υποδιευθυντής Καταστήματος (Πάτρα) (TR_ASM_Patra_18) ΕΛΛΑΔΑ/ ΠΑΤΡΑ Trainee Assistant Store Manager (Patra) /Εκπαιδευόμενος Υποδιευθυντής Καταστήματος (Πάτρα)
Υπάλληλος Τμήματος Παιδότοπου (Μερικής Απασχόλησης) (SMAL_1217) ΕΛΛΑΔΑ/ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Υπάλληλος Τμήματος Παιδότοπου (Μερικής Απασχόλησης)
Υπάλληλος Τμήματος Πωλήσεων (Mερικής Απασχόλησης) (SCOW_1217) ΕΛΛΑΔΑ/ ΙΩΑΝΝΙΝΑ