Τετ11132019

Τελευταία ΕνημέρωσηΤετ, 13 Νοε 2019 2pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική BLOGOSFAIRA

20 Ιουλίου : Ηλίας ο Θεσβίτης των προφητών η κρισπίς - Ο βίος, τα θαύματα, η ανάληψή του

profitis ilias

Μέσα στη χορεία των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης ξεχωριστή είναι η θέση του προφήτη Ηλία. Στην Καινή Διαθήκη το όνομα του προφήτη Ηλία αναφέρεται πολλές φορές από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Προδρόμου, είπε πως ο Ιωάννης θα ερχόταν «ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου» (Λουκ., κεφ. α, στ. 17), θα είχε δηλαδή τα γνωρίσματα και το ζήλο του προφήτη Ηλία, θα ήταν ο ίδιος ο προφήτης Ηλίας, όπως ο λαός τον περίμενε να ξανάρθει.

Ο Ιησούς Χριστός, όταν έδωσε μαρτυρία για τον πρόδρομο Ιωάννη κι έπλεξε το εγκώμιο του, είπε πως αυτός ήταν ο Ηλίας «Αν θέλετε, να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας, που έμελλε να έλθει».

Το πιο σπουδαίο είναι ότι οι μαθητές επάνω στο βουνό, κατά τη θεία Μεταμόρφωση, είδαν τους δυο Προφήτες, τον Μωϋσή και τον Ηλία, να συνομιλούν με τον Ιησού Χριστό. Όλα αυτά φανερώνουν την ξεχωριστή θέση του προφήτη Ηλία ανάμεσα στους Προφήτες και μέσα στη συνείδηση του λαού. Ακόμα και στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ακούοντας τη διδασκαλία και βλέποντας τα θαύματά του, έβλεπαν τον προφήτη Ηλία, που είχε ξανάρθει. Ο Ιησούς Χριστός ρώτησε· «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;». Κι οι μαθητές είπαν: «Ἰωάννην τὸν βαφτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν....».

Ο προφήτης Ηλίας έζησε τον 9 π.Χ. αιώνα και ήταν γιος του Σωβάκ και καταγόταν από τη Θέσβη (γι' αυτό και ονομάστηκε Θεσβίτης), το σημερινό El Istib, της περιοχής Γαλαάδ και άνηκε στην φυλή του Ααρών. Όταν γεννήθηκε, ο πατέρας του είδε μία θεία οπτασία: Δύο άνδρες λευκοφορεμένοι τον ονόμαζαν Ηλία, τον σπαργάνωναν με φωτιά και του έδιναν φλόγα να φάει. Τότε ο πατέρας του, πήγε στα Ιεροσόλυμα και αφού περιέγραψε την οπτασία στους ιερείς, εκείνοι του είπαν ερμηνεύοντας την οπτασία, ότι ο γιος του θα γίνει προφήτης και θα κρίνει το Ισραήλ με δίκοπο μαχαίρι και φωτιά.

Ο Προφήτης Ηλίας άσκησε το προφητικό του χάρισμα επί 25 έτη στα χρόνια του βασιλέα Αχαάβ, που βασίλεψε στα 873 - 854 π.Χ. Ο Αχαάβ και μάλιστα η γυναίκα του Ιεζάβελ ήσαν άνθρωποι ασεβείς κι εναντίον τους ήταν ο πόλεμος του προφήτη Ηλία. Η Ιεζάβελ, που δεν ήταν ισραηλίτισσα και γινόταν αιτία να νοθεύεται η πίστη από ειδωλολατρικά έθιμα, αυτή λοιπόν κυνήγησε πολύ τον προφήτη Ηλία, γι’ αυτό κι εκείνος αναγκαζόταν διαρκώς να φεύγει και να κρύβεται. Η Ιεζάβελ κυνηγούσε τον προφήτη Ηλία, όπως η Ηρωδιάδα τον Ιωάννη τον Πρόδρομο.

Πρώτο μεγάλο σημείο, που έδωσε ο προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε και δεν έβρεξε για τριάμισι χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα ο Προφήτης κρυβόταν σε μια σπηλιά σ’ ένα χείμαρρο πέρ’ από τον Ιορδάνη. Εκεί υπήρχε λίγο νερό κι ένας κόρακας του πήγαινε τροφή κάθε πρωί. Όταν στέρεψε το νερό, έφυγε ο Προφήτης και πήγε στα Σάρεπτα της Σιδωνίας· όλα αυτά με εντολή του Θεού. Εκεί φιλοξενήθηκε σε μια χήρα γυναίκα, που είχε λίγο αλεύρι και λίγο λάδι, κι όμως έτρωγαν όλο τον καιρό και δεν έλειψαν. Η χήρα γυναίκα είχε ένα παιδί κι έτυχε να αρρωστήσει και να πεθάνει. Τότε ο Προφήτης προσευχήθηκε κι ανάστησε το παιδί.

Δεύτερο μεγάλο σημείο, που έδειξε ο Προφήτης Ηλίας, ήταν που προσευχήθηκε κι ήλθε φωτιά από τον ουρανό. Με προσταγή του βασιλέα Αχαάβ, μαζεύτηκαν τετρακόσιοι ειδωλολάτρες ψευτοιερείς, που τους προστάτευε η Ιεζάβελ. Τότε ο προφήτης Ηλίας τους προκάλεσε σ’ ένα διαγωνισμό. Του είπε κι έβαλαν πάνω στο θυσιαστήριο τα ξύλα και το σφάγιο για θυσία, και άρχισαν να τρέχουν γύρω και να φωνάζουν όλη την ήμερα τον ψεύτικο θεό Βάαλ, για να ρίξει φωτιά· «και ουκ ην φωνή και ουκ ην ακρόασις». Τότε ο Προφήτης τους είπε· «Κάνετε πέρα! Τώρα θα κάνω εγώ τη θυσία μου». Έκανε δικό του θυσιαστήριο, έβαλε κι έβρεξαν καλά τρείς φορές τα ξύλα με νερό κι ύστερα προσευχήθηκε. Έπεσε τότε φωτιά από τον ουρανό κι αναποδογύρισε κι έκαψε ολόκληρο το θυσιαστήριο.

Ύστερα απ’ αυτό το σημείο, ο λαός έπιασε τους τετρακόσιους ψευτοϊερείς κι ο προφήτης Ηλίας τους τιμώρησε αυστηρά. Η Ιεζάβελ, αγριεμένη, κυνήγησε τον Προφήτη κι εκείνος έφυγε ψηλά στο Χωρήβ, εκεί που πριν πεντακόσια χρόνια ο Μωϋσής άκουσε τη φωνή του Θεού κι είδε τη βάτο να φλέγεται και να μην καίγεται. Εκεί ο προφήτης Ηλίας κρυβόταν σε μια σπηλιά κι ο Θεός τον δίδαξε ένα σπουδαίο μάθημα. Του είπε· «Ανέβα ψηλά στην κορυφή, και θα δεις το Θεό. Θα περάσει δυνατός αέρας· θα γίνει σεισμός· θα δεις φωτιά και θα περάσει ένα ανάλαφρο και δροσερό αεράκι. Ο Θεός δεν θα είναι ούτε στη θύελλα ούτε στο σεισμό ούτε στη φωτιά, αλλά στο ανάλαφρο αεράκι».

Άλλα θαυμαστά σημεία του πορφήτη Ηλία ήταν ότι διέσχισε τον Ιορδάνη ποταμό με την μυλωτή του και τέλος ότι αντί να πεθάνει ανελήφθη με άρμα πυρός στον ουρανό.

Να σημειώσουμε, ότι ο προφήτης Ηλίας, μετά από οκτώ ή δέκα χρόνια από την ανάληψη του, απέστειλε γράμματα (ίσως δι’ Αγγέλου) στον βασιλέα Iωράμ, προβλέποντας τον θάνατο του επειδή απομακρύνθηκε από την λατρεία του αληθινού Θεού: «καὶ ἦλθεν αὐτῷ ἐν γραφῇ παρὰ ᾿Ηλιοὺ τοῦ προφήτου λέγων· τάδε λέγει Κύριος Θεὸς Δαυὶδ τοῦ πατρός σου· ἀνθ' ὧν οὐκ ἐπορεύθης ἐν ὁδῷ ᾿Ιωσαφὰτ τοῦ πατρός σου καὶ ἐν ὁδοῖς ᾿Ασὰ βασιλέως ᾿Ιούδα» (Παραλειπομένων Β’, κεφ. 21, στίχος 12).

Το δε βιβλίο Σοφία Σειράχ αναφέρει ότι: «ΚΑΙ ἀνέστη ᾿Ηλίας προφήτης ὡς πῦρ, καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο.... ὡς ἐδοξάσθης, ᾿Ηλία, ἐν τοῖς θαυμασίοις σου· καὶ τίς ὅμοιός σοι καυχᾶσθαι; ὁ ἐγείρας νεκρὸν ἐκ θανάτου καὶ ἐξ ᾅδου ἐν λόγῳ ῾Υψίστου· ὁ καταγαγὼν βασιλεῖς εἰς ἀπώλειαν καὶ δεδοξασμένους ἀπὸ κλίνης αὐτῶν· ὁ ἀκούων ἐν Σινᾷ ἐλεγμὸν καὶ ἐν Χωρὴβ κρίματα ἐκδικήσεως· ὁ χρίων βασιλεῖς εἰς ἀνταπόδομα καὶ προφήτας διαδόχους μετ᾿ αὐτόν· ὁ ἀναληφθεὶς ἐν λαίλαπι πυρὸς ἐν ἅρματι ἵππων πυρίνων.... μακάριοι οἱ ἰδόντες σε καὶ οἱ ἐν ἀγαπήσει κεκοσμημένοι, καὶ γὰρ ἡμεῖς ζωῇ ζησόμεθα.» (Σοφία (Σειράχ, μη΄, 1<-11>).

Ἀπολυτίκιον 
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει, διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Αὐτόμελον.
Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον.

Μεγαλυνάριον

Δεύτε τον πυρίπνουν και ζηλωτήν, τον διά τεθρίππου, αρπαγέντα από της γής, της του Xριστού δευτέρας, Πρόδρομον παρουσίας, Hλίαν τον Θεσβίτην, ύμνοις τιμήσωμεν.

communenews-news

 

Τα υπαρξιακά και λοιπά διλήμματα του ΚΙΝ.ΑΛ.

fofi

Ο Γιώργος Καμίνης λέει ότι «στα θετικά της κυβέρνησης ΝΔ είναι πως μετέχουν σ’ αυτήν ορισμένα στελέχη, όπως ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης».

Η Φώφη Γενηματά διαγράφει τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον φωτογραφίζει καταγγέλλοντας στελέχη που «δεν είχαν τα κότσια να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο, τις υπόγειες συναλλαγές τους, αλλά έμειναν μέσα, ως Δούρειοι Ίπποι για να υπονομεύσουν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στέλνει αρχηγικά μηνύματα δηλώνοντας πως «το αποτέλεσμα δε συμβαδίζει με τις προσδοκίες μας», ο Δημήτρης Κρεμαστινός λέει πως «εάν συνομιλούσαν Γεννηματά και Τσίπρας μπορεί να ήταν ήδη κυβέρνηση» και ο Σταμάτης Μαλέλης αποχωρεί υποστηρίζοντας ότι το ΚΙΝΑΛ πρέπει να κάνει «αριστερή στροφή» και αναγνωρίζοντας την «ηγεμονία του ΣΥΡΙΖΑ στην προοδευτική παράταξη».

Στην καλύτερη περίπτωση πρόκειται για πολιτική Βαβέλ, στην χειρότερη για την πιστοποίηση του, στρατηγικού και ιδεολογικού αδιεξόδου του Κινήματος Αλλαγής μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου.

Το 8,1% που έγραψε το κοντέρ την περασμένη Κυριακή μπορεί να έδωσε προσωρινή διέξοδο στα διλήμματα και να απέτρεψε την άμεση αμφισβήτηση της ηγεσίας, όμως το... πεπρωμένο φυγήν αδύνατο. Με τον ΣΥΡΙΖΑ στο 31,5% και με τον Αλέξη Τσίπρα αδιαμφισβήτητο ηγέτη του προοδευτικού χώρου, το Κίνημα Αλλαγής κινδυνεύει να αγγίξει τα όρια της γραφικότητας εάν επιμείνει να προστρέχει στα... εικονίσματα του Ανδρέα και να φωνάζει στα τηλεπαράθυρο ότι είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος και κληρονόμος της «μεγάλης δημοκρατικής παράταξης».

Τα διλήμματα θα είναι άμεσα, σκληρά, έως και υπαρξιακά.

Και, χθες μπορεί να τέθηκαν ακροθιγώς στην Πολιτική Γραμματεία, με την Φώφη Γεννηματά να προκαλεί «όσους ακόμη στον πολιτικό μας φορέα αισθάνονται ευάλωτοι και επιρρεπείς στον πειρασμό της καρέκλας να φύγουν τώρα», όμως η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα κληθεί σύντομα να δώσει απαντήσεις:

Τι είδους αντιπολίτευση θα κάνει, ή για την ακρίβεια, ποιον θα αντιπολιτεύεται το Κίνημα Αλλαγής στην νέα Βουλή – την κυβέρνηση της ΝΔ ή την αξιωματική αντιπολιτευση του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιον χώρο, έστω και ως δεύτερος πολιτικός πόλος, θα διεκδικήσει – τον χώρο του κέντρου και της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς ή της κεντροαριστεράς; Και, κυρίως, θα αποδεχθεί , έστω και με «εκπτώσεις» στο ένδοξο» παρελθόν, ότι η ίδια η πολιτική του επιβίωση είναι καταδικασμένη να περάσει μέσα από στρατηγικές συμμαχίες – είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την ΝΔ;

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η συζήτηση επ’ αυτών των διλημμάτων μπορεί να ανοίξει ακόμη και σήμερα, στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, όπου δρομολογείται πρωτοβουλία στελεχών που θα κατεβάσουν πρόταση για την έναρξη διαλόγου με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πρόταση απολύτως μη αποδεκτή αυτήν την στιγμή από την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, ενδεικτική όμως για το πού θα εστιάσει ο διάλογος για το μέλλον του κόμματος μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι υπέρμαχοι της «αριστερής στροφής» και των ανοιχτών διαύλων με τον ΣΥΡΙΖΑ προβάλουν τρία επιχειρήματα: Το πρώτο είναι πως η μετωπική, έως και προσωπική, σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα προεκλογικά δεν απέφερε κέρδη στην κάλπη. Το δεύτερο, ότι η σύγκρουση με τον Βενιζέλο έμεινε μισή από την στιγμή που εκείνος έφυγε αλλά έμεινε η πολιτική του ατζέντα. Και το τρίτο, πως το ΚΙΝΑΛ έχει χάσει τις αναφορές και τις συμμαχίες στην πραγματική κοινωνία και οι εναπομείναντες ψηφοφόροι του, στην πλειοψηφία τους, προέρχονται πλέον μόνον από τους κομματικούς μηχανισμούς – συνδικαλιστικούς, αυτοδιοικητικούς κλπ. – του παλαιού ΠΑΣΟΚ.

Οι θιασώτες του «μετώπου της λογικής» αντιτείνουν πως το 8,1% των εθνικών εκλογών είναι ποσοστό αντοχής μέσα σε συντριπτική πόλωση και ικανή αφετηρία επανεκκίνησης. Και, κυρίως, εμφανίζονται πεπεισμένοι πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία πρόθεση ειλικρινούς διαλόγου παρά μόνον λεηλασίας, απορρόφησης και, εν τέλει, διάλυσης του ΚΙΝΑΛ.

Μεταξύ των δύο, οι πλέον προβληματισμένοι στην Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιούν πως όσο το κόμμα δεν δίνει καθαρό ιδεολογικό και προγραμματικό στίγμα «παίζει τα ρέστα της πολιτικής του εξαϋλωσης». Και δείχνουν ως άμεσα πεδία σκληρής δοκιμασίας τρία καυτά κεφάλαια που θα ανοίξουν στη Βουλή μέσα στο επόμενο διάστημα:

Την πρόταση της ΝΔ για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, την αντίστοιχη πρόταση για την κατάργηση της απλής αναλογικής και τη συνταγματική αναθεώρηση...

tvxs, communenews

Ισχυρή κυβέρνηση στις 8 Ιουλίου, ή επαναλληπτικές εκλογές με απλή αναλογική και ... χάος;

tsipras mitsotakis ereyna

Το σενάριο των επαναληπτικών εκλογών τον Αύγουστο του 2019 είναι κάτι που συζητείται στα κομματικά επιτελεία εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα - Ποιοι το επιθυμούν και ποιοι το ξορκίζουν; Ποιος στα αλήθεια μπορεί να το προκαλέσει;

Έχει βάση το σενάριο επαναληπτικών εκλογών του Αυγούστου που περιέγραψε στο ραδιόφωνο του Θέματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης;

Βεβαίως και έχει και θα έλεγε κανείς ότι είναι κρυφός πόθος του ΣΥΡΙΖΑ, αφού μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά το προσεχές διάστημα.

«Αν δεν υπάρχει ισχυρή εντολή και αυτοδυναμία, τότε αυτό σημαίνει ότι θα ξαναπάμε σε εκλογές τον Δεκαπενταύγουστο και με απλή αναλογική», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή στον ρ/σ Θέμα 104,6.
«Άρα, τότε θα έπρεπε να συνεργαστεί το πρώτο με το δεύτερο κόμμα. Δεν νομίζω ότι οι πολίτες θέλουν αυτό», εκτίμησε και πρόσθεσε πως δεν μπορεί η ΝΔ να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μπορεί να το προκαλέσει ο Κ. Μητσοτάκης;

Αυτό που είναι βέβαιο είναι πως το ενδεχόμενο να προκληθούν επαναληπτικές εκλογές δεν είναι κάτι που μπορεί να το «σκηνοθετήσει» κάποιος, πολύ περισσότερο ο Μητσοτάκης.

Πρωτίστως εξαρτάται από τον λαό. Ότι πει ο λαός κι ότι βγάλει η κάλπη.

Από εκεί και πέρα εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την στάση που θα κρατήσει το ΚΙΝ.ΑΛ.

Αν η Φώφη Γεννηματά αποφασίσει να «παίξει» με την διερευνητική εντολή και να την περιφέρει απλά για λίγες μέρες, τότε νομοτελειακά θα οδηγηθούμε σε επαναληπτικές εκλογές με απλή αναλογική. Εξέλιξη για την οποία δεν θα φταίει ο Κυριάκος.

Η ίδια πάντως η κυρία Γεννηματά, τις τελευταίες ημέρες αφήνει να διαφανεί ότι μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της αυτοδυναμίας δίνοντας ψήφο... ανοχής σε κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να μην μείνει ο τόπος ακυβέρνητος.

Αυτό που λέει η πλευρά Μητσοτάκη είναι ότι εκλογές με απλή αναλογική θα σημάνουν συγκυβέρνηση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος (και ίσως και του τρίτου), δηλαδή ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά πολλούς πρόκειται για το εφιαλτικότερο των σεναρίων.

Είναι το σενάριο που ξορκίζει η ΝΔ.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν είμαι σίγουρος ότι το ξορκίζουν.
Είναι το μόνο σενάριο που θα κρατήσει το κόμμα της Κουμουνδούρου στον «αφρό» της εξουσίας παρά την όποια ήττα υποστεί στις κάλπες...
Για το ΚΙΝ.ΑΛ. θα είναι εξίσου καταστρεπτικό σενάριο, αφού με την απλή αναλογική θα συρρικνωθεί ακόμα περισσότερο.
Μπορεί κάποιο από τα κόμματα να επηρεάσει τις όποιες εξελίξεις ή να τις καθοδηγήσει;
Ευτυχώς όχι, ακόμα έχουμε Δημοκρατία και αποφασίζει ο λαός.

Τι μπορεί να συμβεί;

Εδώ επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να προβώ σε μια όχι και τόσο παρακινδυνευμένη πρόβλεψη: Αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία στις 7 Ιουλίου, τότε στις 8 Ιουλίου θα έχουμε αλλαγή του πολιτικού χάρτη προκειμένου να αποφευχθεί η ακυβερνησία, αλλά και το σενάριο συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ.
Θα έχουμε πολιτικό σούπερνόβα.
Τι σημαίνει αυτό;
Προγραμματικές συγκλίσεις δεξιάς και κέντρου για τη δημιουργία ενός πλατιού αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες έδρες και να τεθεί εκτός κυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ.

Συμπέρασμα:
Αν τελικά φτάσουμε στον Αύγουστο, θα είναι σίγουρα καυτός.

Κώστας Τσιτούνας, communenews-news

Καμία στήριξη των Ευρωπαίων ηγετών στον A.Τσίπρα-Ούτε μια δήλωση, ούτε μια συνάντηση

tsipras mauros

Καθώς βρισκόμαστε πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές και απομένουν μόνο μερικά 24ωρα για την εθνική κάλπη, προξενεί εντύπωση σε πολλούς η εμφανής απομόνωση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Έλληνας ηγέτης, που τα τελευταία 3-4 χρόνια ήταν για πολλούς Ευρωπαίους πρωθυπουργούς και προέδρους παράδειγμα συνεπούς Ευρωπαίου πολιτικού, ή για άλλους «εξημερωμένου αριστερού», και μόνο επαίνους είχαν για τη διαχείρισή του, δείχνει απόλυτα μόνος.

Στην πορεία προς τις εκλογές, δεν βρέθηκε ούτε ένας ξένος ηγέτης να δηλώσει - όπως στο παρελθόν - τη συμπαράστασή του στον κ. Τσίπρα, ούτε ένας δεν ταξίδεψε στην Ελλάδα για να τον στηρίξει, ενώ ακόμα και στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι ομόλογοί του απέφυγαν- όπως δείχνουν τα πράγματα- τις προσωπικές επαφές μαζί του.

Ακόμα και αριστεροί ηγέτες δεν έδειξαν καμία διάθεση να στηρίξουν τον Αλέξη Τσίπρα. Ενώ οι άλλοτε σύμμαχοί του, όπως οι Ισπανοί Podemos, θεωρούν «τοξική» τη συσχέτισή τους με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα και άλλοι, όπως ο Γάλλος Μελανσόν, μόνο βαριές κουβέντες έχουν να πουν για τον άλλοτε σύντροφό τους.

Ο Αλέξης Τσίπρας, που μόλις χθες δεχόταν τους επαίνους όλης της Ευρώπης για τον συμβιβασμό που πέτυχε για την ονομασία των Σκοπίων, ο ηγέτης που το όνομά του έπαιζε ακόμα και για βραβείο Νόμπελ, εμφανίζεται απομονωμένος και απόλυτα μόνος.

Αποστάσεις από την Ευρώπη

Μια ερμηνεία θα μπορούσε να είναι φυσικά η διάθεση των Ευρωπαίων να μείνουν μακριά από τις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας και να αποφύγουν να κατηγορηθούν για ανάμειξη στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ετσι ερμηνεύεται για παράδειγμα η συγκρατημένη τοποθέτηση των ευρωπαϊκών θεσμών σε σχέση με το προεκλογικό πακέτο Τσίπρα.

Αν και στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι τεχνοκράτες και οι πολιτικοί εμφανίζονται εξοργισμένοι με την αθέτηση των υποσχέσεων Τσίπρα για συνετή διαχείριση των δημοσιονομικών, απέφυγαν επιμελώς τις δηλώσεις, ενώ ακόμα και οι εκθέσεις αξιολόγησης αναβλήθηκαν για μετά τις εκλογές.

Αυτή είναι όμως η μισή αλήθεια. Γιατί την ίδια στιγμή Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν σαφώς την προτίμησή τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως έδειξε για παράδειγμα πρόσφατα -με έμμεσο τρόπο- η Άνγκελα Μέρκελ, στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στο περιθώριο της συνεδρίασης των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στις Βρυξέλλες.

Η στήριξη της Λάιεν σε Μητσοτάκη

Αλλά ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί η διαρροή της εκτίμησης της νέας προέδρου της Κομισιόν και διαδόχου του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για το ποιες είναι οι προοπτικές της Ελλάδας με κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Όπως προκύπτει από τις διαρροές που έγιναν στην Αθήνα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η νέα σιδηρά κυρία της Ευρώπης -αν τουλάχιστον καταφέρει να γίνει αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- συνομιλώντας πρόσφατα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, φέρεται να του είπε ότι «ξέρω ότι θα οδηγήσεις την Ελλάδα σε ένα νέο success story, ως μελλοντικός πρωθυπουργός».

Και φυσικά το επιτελείο του κ. Μητσοτάκη σημειώνει το πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα να έχει συμμάχους στα ανώτατα αξιώματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, ενόψει κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, που θα επιτρέψουν τη διοχέτευση πόρων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε χθες εκ νέου τηλεφωνική επαφή με την κυρία Φον ντερ Λάιεν, ενώ αντίθετα ο Αλέξης Τσίπρας προτίμησε να μην παραστεί καν στη συνεδρίαση των ηγετών της ΕΕ για τους νέους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών -προτιμώντας να αφοσιωθεί στην προεκλογική του καμπάνια- και ανέθεσε, αν είναι δυνατόν, την εκπροσώπηση της χώρας..... στον Ισπανό πρωθυπουργό!!

communenews-news

Ξεκίνησε η σύγκρουση Κομισιόν - Ιταλίας

italia simaia agalma

Την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος της Ιταλίας ανακοίνωσε σήμερα πως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ιταλία έχει παραβιάσει τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ λόγω του αυξανόμενου χρέους της.

«Είναι δικαιολογημένη μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος λόγω του χρέους», δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί.

Εάν τα κράτη-μέλη της ΕΕ στηρίξουν αυτή την εκτίμηση μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, η Κομισιόν θα μπορούσε με τη σειρά της να προτείνει την έναρξη της διαδικασίας, μια κίνηση που αναμένεται πριν από τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ στις αρχές Ιουλίου.

Μια τέτοια διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιβολή προστίμου και αυστηρότερη εποπτεία της ιταλικής οικονομικής πολιτικής και να επιφέρει κυρώσεις ύψους έως 0,2% του ΑΕΠ της Ιταλίας, δηλαδή περίπου 3,5 δισεκ. ευρώ.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι η Ιταλία έχει σημειώσει μικρή πρόοδο σε ό,τι αφορά τις συστάσεις της ΕΕ για τα οικονομικά της και έχει υπαναχωρήσει στις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό «ίσως επηρεάσει αρνητικά την αναπτυξιακή δυναμική της Ιταλίας», ανέφερε η Κομισιόν.

Παράλληλα, η Κομισιόν πρότεινε να κλείσει η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος σε βάρος της Ισπανίας. «Έφθασε η στιγμή να κλείσει η πιο τελευταία από αυτές τις διαδικασίες, αυτή της Ισπανίας, που άνοιξε πριν από 10 χρόνια», δήλωσε ο Μοσκοβισί σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

ΔΝΤ: Κίνδυνος το χρέος της Ιταλίας για την ευρωζώνη

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) από την πλευρά του θεωρεί ότι το χρέος της Ιταλίας αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την οικονομία της ευρωζώνης, μαζί με την ένταση στο παγκόσμιο εμπόριο και ένα σκληρό Brexit, δήλωσε σήμερα πηγή της ΕΕ στο Reuters ενόψει της έκθεσης του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα.

Η λεγόμενη έκθεση του άρθρου 4 θα παρουσιαστεί από τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στις 13 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι τα βασικά ζητήματα έχουν ήδη συζητηθεί με τους εκπροσώπους της ευρωζώνης αυτή την εβδομάδα.

Η Λέγκα ζητεί από τον Ιταλό πρωθυπουργό να μην υποχωρήσει

Η ιταλική Λέγκα επιμένει ότι ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε πρέπει να υιοθετήσει σκληρή γραμμή στις συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προϋπολογισμό και «τίποτε δεν θα την σταματήσει» από το να εμποδίσει την επιβολή νέων μέτρων λιτότητας, δήλωσε ο επικεφαλής του κόμματος για οικονομικά θέματα Κλάουντιο Μπόργκι.

Σύμφωνα με τον Κλάουντιο Μπόργκι η ιταλική κυβέρνηση δεν πρέπει να υποχωρήσει και οι διαπραγματεύσεις δεν πρέπει να τερματιστούν όπως έγινε το περασμένο φθινόπωρο, όταν η Ρώμη άμβλυνε την στάση της και συμφώνησε να υποχωρήσει σε ορισμένες από τις δαπάνες της.

«Η οικονομία μας είναι ήδη στάσιμη, εάν περικόψουμε δαπάνες ή αυξήσουμε τους φόρους είναι βέβαιο ότι θα περάσουμε σε ύφεση. Αυτό θέλει η Κομισιόν;», δήλωσε ο Μπόργκι, επικεφαλής της επιτροπής προϋπολογισμού της ιταλικής Βουλής σε συνέντευξή του στο Reuters.

Έπειτα από παρατεταμένη διαμάχη τον περασμένο Δεκέμβριο, η Ιταλία συμφώνησε να χαμηλώσει τον στόχο του ελλείμματος για την χρονιά αυτή στο 2,04% του ΑΕΠ και ο Μπόργκι λέει ότι αυτήν την φορά τα πράγματα πρέπει να είναι διαφορετικά.

«Τον περασμένο χρόνο ήμασταν ο ελάσσων εταίρος και έπρεπε να αποδεχθούμε έναν συμβιβασμό», είπε, προσθέτοντας ότι τώρα, μετά την νίκη του στις ευρωεκλογές, το κόμμα του προτίθεται να λάβει αυτό τις αποφάσεις.

Ο Σαλβίνι λέει ότι χρειάζονται νέες μεταρρυθμίσεις και ο Λουίτζι Ντι Μάγιο υποστηρίζει

Εν τω μεταξύ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι δήλωσε χθες ότι δεν προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση της χώρας αλλά θέλει να δει το υπουργικό συμβούλιο να ενεργεί με πολύ ταχύτερους ρυθμούς και να προωθεί τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Αυτή ήταν ουσιαστικά και η απάντησή του στο τελεσίγραφο του πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε που απείλησε με παραίτηση αν οι δύο εταίροι στον κυβερνητικό συνασπισμό --η Λέγκα του Σαλβίνι και το Κίνημα των 5 Αστέρων-- δεν διευθετήσουν τις διαφορές τους.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL, ο Σαλβίνι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τους κυβερνητικούς του εταίρους όποτε το θελήσουν εκείνοι, προσθέτοντας ότι ο συνασπισμός δεν μπορεί να συνεχίσει να καθυστερήσει την έγκριση μέτρων, όπως ο νέος πολεοδομικός κανονισμός και η μεγαλύτερη αυτονομία για τις περιφέρειες της χώρας.

Το Κίνημα Πέντε Αστέρων από την πλευρά του επιδιώκει την επιβίωση του κυβερνητικού συνασπισμού και προτίθεται να υποστηρίξει δύο μέτρα τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για τον κυβερνητικό του εταίρο, τη Λέγκα, δήλωσε ο ηγέτης του κόμματος Λουίτζι Ντι Μάγιο σε συνέντευξη που παραχώρησε σε ιταλική εφημερίδα.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τις προτάσεις της Λέγκας για ένα μέτρο "ενιαίου φορολογικού συντελεστή" και την παραχώρηση περισσότερων εξουσιών στις τοπικές κυβερνήσεις, πάντα λέγαμε "ναι" σε αυτά τα μέτρα με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο», δήλωσε ο Ντι Μάγιο στην Corriere della Sera. «Χρειάζεται απλώς να κάτσουμε στο τραπέζι και να αρχίσουμε να εργαζόμαστε», σημείωσε.

communenews

«Βόμβα» Σαλβίνι: Σχεδιάζει τη δημιουργία στην Ιταλία ...παράλληλου νομίσματος